English

Clubture

Clubture-HR 20. krug - 1. poziv

Naziv projekta: F12: Free Art Display Vol.2


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: F12 platforma
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Splitska 41a
Ime i prezime odgovorne osobe Anđela Žapčić
Voditelj/ica projekta Anđela Žapčić
Telefon: 099 859 37 12
Email: platformaf12@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: KA-MATRIX - udruga za društveni razvoj
Grad: Karlovac
Adresa: Ul. Jurja Haulika 22, 47 000 Karlovac
Puni naziv organizacije: KLFM - radio u zajednici
Grad: Split
Adresa: Ljubićeva 21, 21 000 Split
Puni naziv organizacije: Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja "Revolucija"
Grad: Valpovo
Adresa: Trg kralja Tomislava 14, 31550 Valpovo
Puni naziv organizacije: Savez udruga Rojc
Grad: Pula
Adresa: Gajeva 3, 52100 Pula


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
“F12 platforma” ime je prve Karlovačke neformalne inicijative s ciljem promoviranja i širenja ideje o Community artu. Community art obuhvaća razvoj, poticanje i realizaciju umjetničkih aktivnosti unutar lokalne zajednice, a karakterizira ga interakcija i dijalog s okruženjem. Često uključuje profesionalne umjetnike koji kolaboriraju s civilnim društvom i ljudima koji inače ne djeluju u kreativnim industrijama. Aktivnosti u okviru platforme provode se u obliku besplatnih izložbenih postava koji se postavljaju na javnim mjestima (napušteni prostori i javne površine, objekti u lošem stanju). Nakon postavljanja izložba, donirani radovi prepušteni su publici na “udomljavanje”. Radovi za izložbene postave izravne su donacije umjetnika koji sudjeluju u stvaranju i djelovanju platforme. Ovim putem potiže se i umrežavanje autora okupljenih oko platforme. F12 postoji zbog publike, izbjegavaju se javna događanja, otvorenja i sl. 1. Za potrebe besplatnih izložbenih programa u sklopu turneja, raspisuje se Open call za sudjelovanje koji će se promovirati putem CT mreže i mreža partnerskih organizacija). Zaprimat će se isključivo digitalni radovi (fotografije, kolaži, skenovi orginalnih radova, glitch art i sl.) putem maila platformaf12@gmail.com. Broj radova po izložbenom postavu ograničen je na 50. Open call traje mjesec dana od objave projekta nakon čega slijedi kuriranje odnosno izbor radove, grafička priprema za tisak. Za opciju tiska, odabran je tisak na Forexu zbog otpornosti materijala i kvalitete printa u skladu sa uvjetima izlaganja. 2. Prezentacija i rasprava o Community artu i mogućnostima privremenog i povremenog korištenja javnog prostora za kulturne i društvene namjene / prezentacija rada platforme na lokalnoj razini - F12 u Karlovcu, rezultati dosadašnjih aktivnosti. 3. Izložbe se postavljaju u 4 grada u javnim i društvenim prostorima. O datumu i vremenu postavljanja izložbe obavještavaju se mediji i javnost putem društvenih mreža i press releasea. Postavljanje izložbi se dokumentira u foto i video formatu.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Split
Termin: 20.05.2019.

Događaj 2
Mjesto: Valpovo
Termin: 15.06.2019.

Događaj 3
Mjesto: Pula
Termin: 17.11.2019.

Događaj 4
Mjesto: Karlovac
Termin: 20.06.2019.


Clubture budžet

14,625.00 kn