English

Clubture

Clubture-HR 20. krug - 2. poziv

Naziv projekta: Frooom 2019! u Sinju, Komiži i Zagrebu


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Udruga Bacači Sjenki
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Bosanska 10
Ime i prezime odgovorne osobe Boris Bakal
Voditelj/ica projekta Boris Bakal
Telefon: 014640262
Email: bacaci.sjenki@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Udruga Bacači Sjenki
Grad: Zagreb
Adresa: Bosanska 10
Puni naziv organizacije: Sinjski kulturni urbani pokret (S.K.U.P.)
Grad: 21230 Sinj
Adresa: Pavla Vučkovića 7, Sinj
Puni naziv organizacije: Kazalište BESA
Grad: 21480 Vis
Adresa: Šetalište stare Isse 25


Opis projekta

Koncept:
Kroz ovaj projekt nastavljamo razvijati i provoditi Frooom!, jedinstveni inovativni program medijskog i filmskog opismenjavanja u Republici Hrvatskoj, kako bi odgovorili na potrebe naše ciljne skupine (djeca od 8 do 16 godina) te da bismo filmsko i medijsko opismenjavanje provodili i u onim sredinama gdje takvih sadržaja gotovo da i nema. Cilj Frooom! programa je približiti medijske sadržaje i medijski opismeniti djecu mlađih uzrasta na njima prihvatljiv i kreativan način. Tijekom radionica djeca gledaju najnovije i antologijske filmove, uče analizirati i gledati film s kritičke i polemičke strane. Polaznici se igraju svega što je povezano s filmom i sa svime što je učinilo film mogućim. Sve se uči i radi kroz igru i praksu te se na taj način razvijaju i društvene vještine i osjećaj zajednice koji su osnova skupnog stvaranja filma. Glavni razlog pokretanja ovog projekta je nedostatak kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade u lokalnim zajednicama, posebice u manjim sredinama i otocima u području medijske pismenosti. Za djecu su mediji nulta stopa komunikacije, s njima su rođeni, koriste ih u svakodnevno, u školi i izvan nje, a mediji će tim naraštajima obilježiti i ostatak života kako na osobnoj, tako i, vrlo vjerojatno, na profesionalnoj razini. Stoga je važno u njihove kompetencije medijske pismenosti ulagati sada. No, obrazovni sustav promjene uvodi vrlo sporo i ne prati na adekvatan način ubrzani razvoj novih tehnologija i novih medija. Sadržaji u školi povezani s medijima nisu zastupljeni na način da propituju kritičko mišljenje, potiču samostalnost, razviju svijest o etičnom i moralnom ponašanju te građanskoj odgovornosti. Naš program, stoga, premošćuje tromost obrazovnog sustava u uvođenju promjena i potrebe djece za aktualnim i zanimljivim sadržajima medijske pismenosti, posebice one djece u manjim sredinama gdje inače postoji nedostatak kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade. Projekt provodimo u suradnji s lokalnim udrugama: S.K.U.P iz Sinja i Besa s Visa.

Opis partnerstva:
Partnerstvo čine 3 organizacije koje su provodile Frooom! program u prethodnim ciklusima: S.K.U.P iz Sinja i Besa s Visa. Kako bismo naš program pripremili na najbolji mogući način i prilagodili ga lokalnoj sredini i ciljnoj skupini za koju program provodimo za partnere odabiremo organizacije s kojima surađujemo te u koje imamo povjerenja. U fazi pripreme projekta organiziramo zajedničke sastanke, zbog udaljenosti češće putem Skype-a, te raspravljamo o proteklim Frooom! ciklusima i zapažanjima voditelja tijekom radionica kako bi se pogreške izbjegle u idućem ciklusu. Partneri u fazi pripreme daju inpute za proračun te informacije o svojim zaduženjima i odgovornostima tijekom provedbe. Također, partneri daju povratne informacije o kvaliteti projektnog prijedloga. Voditelj projekta je odgovoran za cjelokupnu provedbu i koordinaciju, što uključuje i ugovaranje voditelja radionica za sva 3 grada. Izvještavanje (narativno i financijsko) je odgovornost Bacača Sjenki, Voditelj projekta koordinira taj proces i šalje izvještaj donatoru. Partnerske organizacije imenuju koordinatore za provedbu programa u njihovim gradovima. Sve 3 organizacije sudjeluju u animiranju ciljne skupine, osmišljanju i provedbi promidžbene kampanje, diseminaciji promo materijala, gostovanje u medijima, prezentaciji projekta i projektnih aktivnosti zainteresiranim dionicima. Svaka organizacija u svom gradu je zadužena za logističku provedbu (prostor, catering, PR) dok je Voditelj projekta zadužen za opremu, i transport, potrebnu za radionice. Nakon provedbe Frooom! programa polaznici kreiraju svoje filmske uratke koje predstavljamo na Frooom! revijama u svim gradovima provođenja programa. Nakon odrađenog Frooom! ciklusa sve 3 organizacije sudjeluju u organizaciji revija te ostalih sadržaja (koncerti, filmske projekcije za građanstvo i sl.) ukoliko se osiguraju sredstva za njihovo financiranje. Partneri po potrebi samostalno apliciraju na lokalne natječaje za dokapitalizaciju projekta.

Sadržaj

Događaj 1
Projekt će se na Visu provoditi u prekrasnom Kulturnom centru “Vitić” u Komiži te u gradskom kinu koje vodi udruga Kino Mediteran kao i 2018. godine kada se projekt prvi put održao na Komiži. Bit će organiziran svakodnevni prijevoz djece iz Visa i drugih mjesta na otoku do Komiže što se pokazalo jako korisnim jer su prošle godine mogla prisustvovati i djeca iz udaljenijih sela na otoku. Priprema projekta s partnerima je već počela i u tijeku su dogovori za njegovo provođenje, a UO Besa iz Visa je našla i lokalnog stručnog suradnika na poziciji filmskog suradnika. U Komiži, ćemo provesti početnu obrazovno-odgojnu razinu projekta:od Platonovih sjena, kineskih Zoetropa, preko nijemog filma do pametnih telefona i dronova. U odabiru filmova i primjera medijskih sadržaja stavit će se naglasak i na lokalnu tradiciju, stvaralačku i kulturno-društvenu te iz nje pronaći inspiraciju i motive koje će djeca na Visu pretvoriti u filmove i filmske vježbe. Prošlogodišnji polaznici početne radionice nastaviti će s naprednom radionicom gdje će unaprijediti stečeno znanje. Prva najava projekta bit će revija Frooom! dječjeg filmskog stvaralaštva u veljači, a dogovorena je i medijska suradnja s lokalnim radijem. Predavači, suradnici i voditelji projekta u Komiži su: B. Bakal, Marica Grgurinović, Marnel Tomić, Anita Čeko i psihologinja Ivana Bandić.

Događaj 2
Projekt se u Sinju provodi u Alkarskim dvorima te gradskom kinu od 2016. godine. Priprema je već sada započela, a u 2019. ćemo provesti 3 obrazovno-odgojne razine te organizirati prijevoz iz okolnih mjesta. Početna uvodi djecu u svijet filma i filmsko-televizijskih medija kroz razne igre koje prate povijest nastanka ideje pokretnih slika: od kineskih Zoetropa, Camera Obscura i optičkih eksperimenata do računalnih igra i društvenih mreža te medijskih formi na Internetu. Preplitanjem plesnih i dramskih vježbi s tehničkim djeca lako i brzo savladavaju i pamte složena nazivlja te postupke. Tijekom te razine naglasak je na procesu, zajedništvu, kritičnosti i uvidu, a manje na proizvodnji medijskih uradaka, iako djeca skoro svakodnevno proizvedu samostalno ili u suradnji s grupom neke manje filmske forme. Napredna razina usmjerena je na stvaranje (barem) jednog kratkog igranog i jednog dokumentarnog filma. Djeca zajednički traže važne lokalne teme koje bi htjeli filmski obraditi, potom pišu scenarij, dijele poslove i izrađuju plan snimanja te snimaju filmove. Majstorska razina u Sinj dovodi “laboratorij analognog filma” gdje će se snimati na analognu filmsku traku te razvijati film u kino klubu Split te na kraju montirati. Voditelji: Bojana Burnać, Nada Kovačević, Lidija Kraljić, Marnel Tomić, Ivana Bandić i Martina Meštrović.

Događaj 3
Frooom! u Zagrebu Projekt će se provoditi u OŠ SS Kranjčević s kojom na Frooom!-u surađujemo od 2018. godine. Ranije se Frooom u Zagrebu održavao u OŠ dr. Ivan Merz. Kroz projekt u Zagrebu će proći više od 180 djece i mladih od 8 do 16 godina na sve 3 razine obrazovanja (početna, napredna i majstorska) te će biti prikazano polaznicima, ali i široj javnosti preko 35 igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova. Ovogodišnje majstorske radionice se bave naprednom montažom, hermenautikom filma, kostimografijom, programiranjem medijskih portala, specijalnim efektima (Green Screen), stop i računalnom animacijom te 3D mapiranjem scenografija i objekata. Predavači i voditelji projekta u Zagrebu su: Paula Skelin, Magdalena Ptiček, Hana Matejašić, Pavle Perković, Dalija Dozet, Anita Čeko, Irena Boćkai, Božidar Trkulja, Ines Pletikos. Frooom se u Zagrebu uspješno provodi od 2009. godine i medijski opismenjava generacije učenika kroz svoj program.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Otok Vis, Komiža
Termin: 23.-27.04.2019.

Događaj 2
Mjesto: Sinj
Termin: 26.-30.08.2019.

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: 26.-30.08.2019.


Clubture budžet

27,979.00 kn