English

Clubture

Clubture-HR 20. krug - 2. poziv

Naziv projekta: Usmena povijest homoseksualnosti - Zagreb, Zadar, Rijeka


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Udruga Domino
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Ožujska 9
Ime i prezime odgovorne osobe Zvonimir Dobrović
Voditelj/ica projekta Zvonimir Dobrović
Telefon: 01 3820 019
Email: udrugadomino@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Zadar snova
Grad: Zadar
Adresa: Ul. Ivana Meštrovića 9
Puni naziv organizacije: Građanke svom gradu (GSG)
Grad: Rijeka
Adresa: Križanićeva 6a


Opis projekta

Koncept:
Usmena povijest homoseksualnosti je naziv istraživanja koje je udruga Domino provela 2007. godine i koje je rezultiralo istoimenom knjigom, koja je u međuvremenu postala referentna kad se govori o homo temama u Hrvatskoj u periodu od 1945. - 1990., a dio je literature na fakultetima. Prema iskustvu rada na ovoj knjizi, a i prema i dalje prisutnim potrebama mapiranja i jačanja vidljivosti queer zajednice u Hrvatskoj, u suradnji s Anicom Tomić ćemo realizirati alternativne "turističke" šetnje u Zagrebu, Zadru i Rijeci koje će se temeljiti na postojećim istraživanjima gradskih topografija, ali i novim istraživanjima javnih prostora ukrštenih s osobnim povijestima queer zajednice. U Zagrebu će biti izvedena verzija već postojeće turističke šetnje koju je osmislila Anica Tomić na osnovu knjige Usmena povijest homoseksualnosti, a u Rijeci i Zadru će se provesti dodatno mapiranje i istraživanje koje će odrediti rutu i sadržaj tih izvedbi / dramatiziranih turističkih šetnji prema autentičnim lokalnim pričama i kontekstima. Projekt spaja sadržaj koji je u Hrvatskoj i dalje marginaliziran, i koji u nekim sredinama postaje i osobni ili javni teret (poput slučaja s gay turistima u Zadru, primjerice ove godine), sa vjerojatno najotvorenijom i slobodnijom formom "turističke šetnje / turističkog vodstva", a s kojom se dodatno primamljivo poigravati upravo u Hrvatskoj kao turizmu podređenoj zemlji. Osim preispitivanjem zadatosti sadržaja i forme, projekt realizacijom potiče jačanje autentičnosti skrivenih povijesti, osobnih povijesti, prešućenih povijesti i time ima za cilj ne samo izvedbeno eksperimentirati i umjetnički zaintrigirati, već i osnažiti queer zajednicu te potaknuti na veću javnu vidljivost lokalnih situacija i okolnosti koje se tiču homo identiteta. Projekt realiziramo u suradnji s dugogodišnjim partnerima iz Zadra i Rijeke, a prepoznajemo potencijal da se ovako koncipirana izvedba / turističko vodstvo nudi turističkim zajednicama kao alternativna tura.

Opis partnerstva:
Domino će koordinirati čitav proces i terminski plan aktivnosti te će u suradnji s redateljicom i suradnicima te partnerima u Zadru i Rijeci raditi na kreiranju novih sadržaja kroz facilitaciju istraživanja i prikupljanja materijala kroz metodu usmene povijesti. Također, zagrebačka će tura poslužiti kao okvir za formu, dok će se sadržaj mijenjati u svakom gradu tijekom procesa priprema ovisno o novim materijalima, otkrićima, specifičnostima vezanim uz osobne povijesti pripadnika queer zajednice te određenih lokacija u drugim gradovima koji su označili neki dio te osobne (ali i zajedničke) povijesti. Ovim pristupom i matricom će se stvoriti sadržaj koji će biti intiman i zajednički istovremeno, a publika koja krene na ovu šetnju će imati priliku vidjeti Zagreb, Zadar i Rijeku iz drugačijih perspektiva - do sada nedostupnih i nevidljivih. Ovo je projekt otkrivanja i razotkrivanja, ali uz dramaturški obrađen materijal što će ga činiti umjetnički interesantnim i, vjerujemo, intrigantnim za širu publiku. Svaki od partnera će biti odgovoran da, uz podršku Domina kao nositelja, provede lokalno istraživanje queer zajednice prema zadatim okvirima i da se taj prikupljeni materijal da na raspolaganje redateljici koja će u svakom gradu napraviti novu turu koja će korespondirati sa lokalnim specifikumima. Dakle, svaki partner će biti zadužen proizvesti posve novi sadržaj, novu izvedbu, zadržavši pritom originalni format turističkog vodstva. Svaki ovaj sadržaj se radi u suradnji s Anicom Tomić koja će kratkim rezidencijama u svakom gradu dopuniti istraživanje i osmisliti konačan izgled programa, odnosno događanja. Riječ je o formatu i konceptu koji bi potom trebao biti još lakše prenosiv i u druge gradove i u druge sredine, a ostvarivao bi potencijalno iste ciljeve i doprinosio drugačijem promišljanju o javnim prostorima, građanima, iskustvima, sjećanjima i svemu što uz to ide određenog mjesta.

Sadržaj

Događaj 1
Zagrebačka će izvedba biti korištena kao matrica prema kojoj će biti (g)rađene i one u drugim gradovima. Izvedbe, odnosno dramatizirane turističke šetnje, će trajati oko sat vremena za 15 - 20 ljudi (kao i regularne turističke ture) i ponudit će alternativnu povijest grada kroz vizuru materijala koji je duboko intiman i inače nevidljiv. Vodič će prema režijskim uputama Anice Tomić pripremiti izvedbu prateći definirane lokacije koje će biti obuhvaćene turom te će publici omogućiti drugačiji uvid u mjesta grada kojima možda inače svakodnevno prolaze, ali koja će ovim projektom dobiti dodatnu dubinu i osobnost.

Događaj 2
Priprema i realizacija događaja u Zadru će obuhvaćati tri faze (isto kao i u Dubrovniku) koje će pratiti način na koji se sadržaj i program kreirao u Zagrebu. Prva faza će biti istraživanje lokalne queer zajednice, mapiranja javnih prostora, prikupljanje priča / sjećanja / svjedočanstava / iskustava / foto materijala i ostalog. Druga faza će biti dramaturška obrada ovih materijala i kreiranja posve novog sadržaja prilagođenog novoj sredini, novoj zajednici, novim usmenim povijestima da bi taj sadržaj mogao biti predstavljen izvedbom u obliku turističke šetnje gradom. Treća faza je realizacija same ture s publikom. Lokalni partner će uz podršku nositelja realizirati prvu fazu, redateljica će sa suradnicima raditi na obradi sadržaja u drugoj fazi da bi lokalni partner i redateljica i suradnici u trećoj fazi producirali novi sadržaj i kao takav ga predstavili publici.

Događaj 3
Treći događaj je po metodologiji jednak drugom, ali se sadržaj naravno mijenja s obzirom na prvu i treću fazu rada. Reda radi, ovdje ćemo još jednom navesti istovjetan tekst kao i pri prethodnom događaju, s jedinom promjenom grada. Priprema i realizacija događaja u Rijeci će obuhvaćati tri faze (isto kao i u Zadru) koje će pratiti način na koji se sadržaj i program kreirao u Zagrebu. Prva faza će biti istraživanje lokalne queer zajednice, mapiranja javnih prostora, prikupljanje priča / sjećanja / svjedočanstava / iskustava / foto materijala i ostalog. Pritom će se u Rijeci surađivati s udrugom LORI koje su tijekom prvog izdanja festivala Smoqua već započele koncept queer šetnji. Druga faza će biti dramaturška obrada ovih materijala i kreiranja posve novog sadržaja prilagođenog novoj sredini, novoj zajednici, novim usmenim povijestima da bi taj sadržaj mogao biti predstavljen izvedbom u obliku turističke šetnje gradom. Treća faza je realizacija same ture s publikom. Lokalni partner će uz podršku nositelja realizirati prvu fazu, redateljica će sa suradnicima raditi na obradi sadržaja u drugoj fazi da bi lokalni partner i redateljica i suradnici u trećoj fazi producirali novi sadržaj i kao takav ga predstavili publici.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Zagreb
Termin: svibanj 2019

Događaj 2
Mjesto: Zadar
Termin: studeni 2019

Događaj 3
Mjesto: Rijeka
Termin: listopad 2019


Clubture budžet

18,702.00 kn