English

Clubture

Clubture-HR 20. krug - 2. poziv

Naziv projekta: Odbačeni


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: RoUm
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Bozidara Magovca 161, Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Tamara Puhovski
Voditelj/ica projekta Tamara Puhovski
Telefon: 0915874678
Email: tamara.puhovski@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Labin Art Express XXI
Grad: Labin
Adresa: Rudarska 1, 52220
Puni naziv organizacije: Savez udruga Molekula
Grad: Rijeka
Adresa: Delta 5/1
Puni naziv organizacije: Radiona
Grad: Zagreb
Adresa: Kruge 48/2


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:
Sadržaj turneje je interakivna izložba "Odbačeni": - turneja je priča o otpadu koji putem kroz Hrvatsku postaje umjetnost - izloženi predmeti nastali su prenamjenom otpada od drva, metala, elektronike - predmeti su izrađeni u suradnji romske zajednice i umjetnika/dizajnera - izložba sadrži priče o nastanku svakog od predmeta te osobe koje su sudjelovale u njihovoj izradi (umjetnici i Romi) daju glas svakom od predmeta i u toj ulozi komuniciraju s posjetiteljima - izložba ima i edukativnu dimenziju na način da podučava o gospodarenju otpadom, ekologiji, i konzumerizmu te doprinosi kritici suvremenog načina života s beskonačnim krugom kupovanja i bacanja predmeta, baveći se odbačenim predmetima - također izložba podučava o romskoj zajednici koja je zbog vlastite marginalizacije bila osuđena na bavljenje otpadom a koja sada nastoji tu predrasudu iskoristit kao socijalni kapital u okviru pokreta RoUm svjedočeći o odbačenim ljudima - dodatno izložba svjedoči, kroz predmete i njihove "glasnogovornike/ice" o zaboravljenim zanatima i vještinama varenja, obrade drva i kopanje korita dajući uvid u odbačene zanate ali i nove vještine i zanate hakiranja elektronskih uređaja - sa svakim od partnera dogovorena je radionica koja će prethoditi izložbi, oboje otvorene za javnost, tako da će turneja "sakupljati" i izlagati razne vrste prenamjenjenog otpada 1. drveni i metalni otpad prenamjenjivati će se u Rijeci u suradnji sa savezom udruga Molekula, otpad će biti sakupljen na reciklažnim dvorištima i brodogradilištu te će uz pomoć dizajnera i umjetnika biti prenamjenjen u primjenjenu umjetnost. 2. u Labinu će se s djecom i mladima sakupljati i prenamjnjivati otpad u igračke 3. u Zagrebu će se rastavljene dijelove elektronike hakirati, lemiti i spajati u nove elektroničke priče, koje će povezivati s LED diodama, malenim motorićima, baterijama i inim električnim komponentama prokušanom metodom rada hakiranja kućanskih aparata (open electronic kitchen method for everyone)


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Rijeka
Termin: Rujan 2019

Događaj 2
Mjesto: Labin
Termin: Rujan 2019

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: Rujan 2019


Clubture budžet

20,675.00 kn