English

Clubture

Clubture-HR 20. krug - 1. poziv

Naziv projekta: Kritički turizam 1: fokus Jadran


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 20 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: siva) (zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Ul. Giunio 11, Korčula
Ime i prezime odgovorne osobe Darko Fritz
Voditelj/ica projekta Sonja Leboš
Telefon: 091 506 26 82
Email: sonjalebos@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Apoteka
Grad: Vodnjan
Adresa: Trgovačka – Merceria 20
Puni naziv organizacije: Placa - kolektiv za istraživanja o prostoru
Grad: Dubrovnik
Adresa: Između vrta 8


Opis projekta

Koncept:
Suradnička platforma "Kritički turizam 1: fokus Jadran" podrazumijeva modeliranje interdisciplinarnog kritičkog diskursa koji otvara goruće pitanje monoekonomije turizma u Hrvatskoj, te njene posljedice na kulturni i prostorni razvoj. Inicijativa je potekla od sive) (zone, koja unazad nekoliko godina radi na temama vezanim za kritički turizam, a u okviru tog temata dosada su predstavljeni radovi umjetnika poput A. Kulunčić, A. Hušman, I. Grubića, D. Sanvicentija, I. Ramljaka, i dr. Koje su posljedice turizma kao monoekonomije? Iznajmljivanje apartmana danas je najmanje oporezovana ekonomska aktivnost u zemlji. S druge strane, niski paušal i nepostojeći porez na nekretnine ostavljaju jedinice lokalnih samouprava bez dijela prihoda koji bi se po logici stvari trebao ulagati u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo i kulturu. Zakinute, jedinice lokalne samouprave izdavanje građevinskih dozvola za nove objekte opterećuju visokim komunalnim doprinosom. Uz to, jedinice lokalne samouprave moraju proširivati građevne zone i/ili mijenjati pravila izgradnje u već urbaniziranim područjima, što dovodi do fenomena apartmanizacije obale i devastacije prostora. Kultura koja se proizvodi sve je više "namjenska" i vezana za turizam. No, ljudi moraju živjeti. A od čega? Namjera platforme je komunicirati probleme vezane za turistifikaciju obale s lokalnim zajednicama kroz kritičke i umjetničke programe, a istovremeno iznjedriti interaktivnu komunikaciju kako bi se ideje o alternativnim mogućnostima kulturnog i prostornog razvoja i kvalitetnijeg života na obali "testirale" i davale oslonac suradničkoj platformi u njenom budućem razvoju. Ciljevi platforme mogu se sažeti na sljedeći način: 1) umjetnička interpretacija i kritičko promišljanje pojma turizma; 2) poticanje lokalne i međunarodne suradnje te znanstvene, stručne i umjetničke razmjene 3) Promišljanje novih modela valoriziranja pojma turizma i raznih vidova materijalnih i nematerijalnih kultura koje isti generira.

Opis partnerstva:
Zamišljena kao pilot-projekt, suradnička platforma "Kritički turizam 1: fokus Jadran" ima ambiciju s vremenom transverzalno povezati dijelove (jadranske) Hrvatske koji su pre-bukirani i dijelove (kontinentalne) Hrvatske u koji turisti ne zalaze tako često, iako postoje sadržaji koji bi ih mogli privući. Također, u skoroj budućnosti platforma bi okupila i međunarodne partnere. U ovoj prvoj fazi platforma se koncentrira na prebukirane dijelove zemlje, počevši od Dubrovnika, preko Korčule koja teži slijediti primjer Dubrovnika, do malog gradića u Istri – Vodnjana, sa svojim osobitim karakteristikama urbano-ruralnog mjesta. Tako suradnička platforma za sada okuplja tri članice. To su sljedeće organizacije: prostor suvremene umjetnosti Apoteka iz Vodnjana, kolektiv za istraživanje prostora Placa iz Dubrovnika, te prostor suvremene i medijske umjetnosti iz Korčule siva) (zona. Partnerstvo se temelji na zajedničkom oblikovanju programa, razmjeni iskustava i ideja iz područja kritičkog turizma, kao diskursa ali i mogućnosti razvoja alternativnih praksi, te "testiranju" tih ideja u okviru lokalnih zajednica u kojima organizacije djeluju. Tijekom godine članovi platforme će razmjenjivati ideje na temu kritičkog turizma i alternative monoekonomiji turizma i pretjerane turistifikacije svih vidova života. Te ideje će se komunicirati s lokalnim zajednicama putem događanja otvorenih za javnost u zadnjem tromjesečju 2019. Zajedničke aktivnosti: 1) kustoska, umjetnička i urbanistička istraživanja koja rezultiraju javnim predstavljanjem u lokalnim zajednicama i šire; 2) kuriranje i distribucija kritičkih filmskih i drugih umjetničkih programa na temu turizma; 3) zajednički medijski plan za komunikaciju aktivnosti; 4) interaktivna komunikacija s lokalnim publikama, i šire.

Sadržaj

Događaj 1
1. događanje – Apoteka, Vodnjan / zadnje tromjesečje 2019. Sujeluju: član/ovi svih organizacija + članovi lokalne zajednice Događanje se sastoji od tri dijela. Prvi dio događanja se sastoji od filmskog programa na temu kritičkog turizma. Drugi dio događanja uključuje predstavljanje organizacija članica platforme i ideja povezanih s ciljevima platforme. Treći dio događanja podrazumijeva podij za diskusiju s lokalnom zajednicom.

Događaj 2
2. događanje – Placa, Dubrovnik / zadnje tromjesečje 2019. Događanje se sastoji od tri dijela Prvi dio događanja se sastoji od filmskog programa na temu kritičkog turizma. Drugi dio događanja uključuje predstavljanje organizacija članica platforme i ideja povezanih s ciljevima platforme. Treći dio događanja podrazumijeva podij za diskusiju s lokalnom zajednicom.

Događaj 3
3. događanje – siva) (zona, Korčula / zadnje tromjesečje 2019. Završno događanje u Korčuli zamišljeno je kao neka vrsta mini-simpozija preko kojeg će se ideje platforme komunicirati s lokalnom ali i širom i međunarodnom zajednicom te umjetničkih prezentacija koje mogu uključivati neke od sljedećih vidova: filmske projekcije (filmski program na temu kritičkog turizma u Centru za kulturu Korčula, kustosi Darko Fritz, Sonja Leboš, i dr., ovisno o rezultatima fundraisinga) , izložbe , izvedbe u javnom prostoru, intervencije u javnom prostoru (detalji programa još se dogovaraju s pozvanim umjetnicima a to su Igor Grubić, Siniša Labrović, Ilija Šoškić i dr.) I ovo događanje uključuje predstavljanje organizacija članica platforme i ideja povezanih s ciljevima platforme te podij za diskusiju s lokalnom zajednicom. Moguća je provođenje mini-umjetničke rezidencije (Maja Marković, Katerina Duda) rezultati kojih će biti uključeni u događanje.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Vodnjan
Termin: zadnje tromjesečje 2019

Događaj 2
Mjesto: Korčula
Termin: zadnje tromjesečje 2019

Događaj 3
Mjesto: Dubrovnik
Termin: zadnje tromjesečje 2019


Clubture budžet

12,442.00 kn