English

Clubture

DKC-HR 1. krug

Naziv suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti: "Samo nebo nam je granica" u Zagrebu, Karlovcu i Puli


Podaci o organizaciji - nositelj suradničkih aktivnosti:

Puni naziv organizacije: Udruga Bacači Sjenki
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Bosanska 10, Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Boris Bakal
Voditelj/ica projekta Tatjana Tihomirović
Telefon: 014640262
Email: bacaci.sjenki@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri:

Obavezni partner: Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

Ostali parneri:
Puni naziv organizacije: Savez udruga KAoperativa
Grad: Karlovac
Adresa: Jurja Haulika 22
Puni naziv organizacije: Savez udruga Rojc
Grad: Pula
Adresa: Gajeva 3
Puni naziv organizacije: Boris Bakal (medijski suradnik), voditelj radionice u Zagrebu i Puli
Grad: Zagreb
Adresa: Bosanska 10
Puni naziv organizacije: Anita Čeko (dramska pedagoginja), voditeljica radionica u Zagrebu i Karlovcu
Grad: Zagreb, Sesvete
Adresa: Stjepana Mikuša 6
Puni naziv organizacije: Marija Georgiev (medijski suradnik), voditeljica radionica u Puli i Karlovcu
Grad: Zagreb
Adresa: Z. Ljevakovića 2
Puni naziv organizacije: Lidija Kraljić (dramska pedagoginja), voditeljica radionice u Karlovcu
Grad: Zagreb
Adresa: Krajiška ulica 10


Opis suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti

Koncept:
Opći cilj suradničkih aktivnosti 4 partnerske organizacije je doprinijeti kvaliteti života osoba starije životne dobi te podići razinu svijesti o medijskoj pismenosti opće populacije, dok je svrha omogućiti polaznicima iz Zagreba, Karlovca i Pule koji imaju 55 i više godina godine stjecanje znanja i vještina iz područja filmske umjetnosti te medija kako bi odgovorno i kritički razumjeli medijske sadržaje kojima su konstanto izloženi te kako bi im te vještine pomogle u njihovim osobnim, stvaralačkim te poduzetničkim aktivnostima i ambicijama. Programom posredno zbližavamo generacije, umanjujemo generacijsko nerazumijevanje i jaz. Razlozi za pokretanje suradničkih aktivnosti je nastavak razvoja inovativnog programa filmskog i medijskog opismenjavanja za generaciju 55+ koji je naša udruga pilotirala u Zagrebu, Pakracu i Sinju u okviru ESF projekta Samo nebo nam je granica. Provedba programa polučila je veliki uspjeh tijekom pilot provedbe. Probleme vezane za nedostatak kvalitetnih sadržaja iz područja medijske pismenosti za stariju populaciju, jaza između njihovih i vještina mlađih generacija odlučili smo, stoga, kao dio održivosti ESF projekta, rješavati kroz daljnju provedbu programa. Građani starije dobi u velikom dijelu danas su slabo digitalno i medijski pismeni i to uglavnom “po nuždi” za razliku od njihove djece i unuka koji su pismeni „po rođenju“. Kroz program doprinosimo višoj razini medijske pismenosti starije populacije, njihovoj društvenoj uključenosti te posredujemo i boljoj kvaliteti života. Uočene probleme rješavat ćemo u 3 lokalne zajednice kroz provedbu prilagođenog program medijske pismenosti „Samo nebo nam je granica“ kroz koji će polaznici savladavati promišljanje filma i medija iz više motrišta te upoznati sve ono što ne vide dok gledaju filmove ili TV, razvijat dubinsko razumijevanje i kritičko vrednovanje različitih aspekata medija i medijskog sadržaja te komuniciranja u različitim kontekstima relevantnih za stariju populaciju.

Opis partnerstva:
Suradnju u ovom programu ostvarujemo s 3 partnera: 1) Centar za neovisnu kulturu i mlade – Pogon, Zagreb, 2) Savez udruga (nadalje SU) KAoperativa, Karlovac i 3) SU Rojc, Pula. Partnere smo birali imajući na umu veličinu grada, geografsko područje te (ne)postojanje programa za starije u sadržajima iz kulture. Centar Pogon je ustanova u kulturi utemeljena na modelu civilno-javnoga partnerstva. Temeljna funkcija Pogona je ustupanje besplatnog korištenja prostora za programe organizacija kulture i mladih Grada Zagreba. Radionice ćemo održavati u prostoru u Mislavovoj 11, a osnovna tehnička oprema je osigurana. SU KAoperativa nastao je kao rezultat neformalne zagovaračke platforme. Savez okuplja 5 organizacija. Kino klub Karlovac (jedna od članica) organizira nekoliko važnih filmskih događaja, uključujući i Filmski festival za mlade. Radionice se odvijaju u prostoru Male scene HD, a osnovna tehnička oprema je osigurana. SU Rojc čini mrežu udruga koja se temelji na suradnji te zajedničkim programima. Radionice ćemo održavati u prostorima Rojc društvenog Centra koji je jedinstveno mjesto u RH gdje na jednom mjestu surađuje više od 100 OCD-a. Sva osnovna tehnička oprema će također biti osigurana. Voditelj projekta ispred Bacača Sjenki bit će odgovoran za cjelokupnu koordinaciju programa, sadržajnu i logističku provedbu te izvještavanje. Partnerske organizacije imenuju koordinatore za provedbu programa. Sve 4 organizacije sudjeluju u animiranju ciljne skupine, osmišljavanju i provedbi promidžbene kampanje, diseminaciji promo materijala, zajednički gostuju u medijima, predstavljanju projekta i projektnih aktivnosti zainteresiranim dionicima. Također, svaka organizacija u svom gradu je zadužena i za logističku provedbu (prostor, catering, PR). Partneri mogu po potrebi s BS aplicirati na lokalne natječaje za dokapitalizaciju projekta. Ukoliko u lokalnoj zajednici postoji interes mogu se organizirati i popratni sadržaji: koncerti, projekcije, i sl.

Sadržaj

Događaj 1
Projekt će započeti provedbom početne filmske radionice u okviru programa Samo nebo nam je granica u Zagrebu u suradnji u suradnji s Pogonom - Centrom za nezavisnu kulturu i mlade. Početna filmska radionica programa traje 5 dana, bit će održana od 30.09. do 04. 10. 2019. Osobe starije životne dobi poštujemo zbog njihovog, prvenstveno, životnog iskustva, stoga kroz početnu radionicu radionice želimo čuti njihove priče, potaknuti neke talente za koje, možda, nisu ni znali da ih imaju. Kroz kreativan i opušten rad dajemo im šansu da se izraze. Na vrlo jednostavan način kroz interakciju s grupom tijekom početne radionice polaznici uče neke složene stvari npr, uče o planovima, kadrovima, filmskim vrstama, uče kako napisati scenarij, koji su elementi montaže, kako se radi animirani film ili kako napraviti reportažu. Svaki dan tijekom radionice polaznici gledaju najnovije i antologijske filmove raznih tematika, uče analizirati i gledati film s kritičke strane. Također, radionica nudi mogućnost proučavanja novih medija te iskušavanje u svim onim medijskim sredstvima i sadržajima kojima se služe i zabavljaju današnja djeca. Kroz zanimljiv, dinamičan i praktičan proces upoznavanja s raznovrsnim medijima i tehničkim pomagalima zajamčena je zabava, stvaralački porivi, nova poznanstva, a koji se provode u odličnoj i opuštenoj atmosferi

Događaj 2
Drugi događaj, početna filmska radionica, bit će organizirana u Karlovcu u suradnji s Savezom udruga KAoperativa od 14. do 18.10. 2019., od 9:00 – 15:00 sati. Kako se u Karlovcu, za razliku od Zagreba, radionice nisu provodile, provedbi događaja prethodit detaljna analiza ciljne skupine na osnovu koje će se provesti informiranje i selekcija polaznika. Informiranje polaznika vršit ćemo putem slanja personaliziranih e-mailova dionicima koji su bliski ciljnoj skupini (starački domovi, matice umirovljenika, KUDovi, planinarska društva, braniteljske, sportske i druge udruge, itd.) te ciljanom medijskom promocijom Tijekom radionice polaznici uče analizirati i gledati film s kritičke strane, uče igrajući se, a konkretnije uče o planovima, kadrovima, filmskim vrstama, uče kako napisati scenarij te temeljno upoznaju osnove stop animacije preko koje uče o ulozi i o važnosti montaže i dramaturgije. Polaznici se igraju svega što je povezano s filmom i sa svime što je učinilo film mogućim: od kineskih zoetropa, manirističkih optičkih eksperimenata, preko francuskih parksiskopa, camere obscure i analogne filmske trake, do dronova, videofonije, televizije, pametnih telefona i kompjuterskih igara. Sve se radi kroz igru, razvijajući društvene vještine i osjećaj zajednice koji su osnova skupnog stvaranja filma.

Događaj 3
Treći događaj, početna filmska radionica, bit će organizirana u Puli u suradnji sa Savezom udruga Rojc od 11. do 15. 11. 2019., od 9:00 – 15:00 sati. U Puli, kao i u Karlovcu, provest će detaljna analiza ciljne skupine na osnovu koje će se provesti informiranje i selekcija polaznika. U suradnji sa Savezom udruga Rojc provest ćemo informiranje polaznika slanja personaliziranih e-mailova dionicima koji su bliski ciljnoj skupini (starački domovi, matice umirovljenika, KUD-ovi, planinarska društva, braniteljske, udruge unutar Saveza i Društvenog Centra u okviru kojeg je više od 100 korisnika. Također, provest će se ciljana medijska promocija. Opis početne filmske radionice opisan je u prethodna dva događaja, isto vrijedi i za radionicu u Puli, prilagođeno pulskoj ciljnoj skupini. Također, na početne radionice može se javiti netko tko već ima iskustva, npr s: kamerom, fotografijom, snimanjem, glumom, ali i netko tko nije do sad imao previše doticaja s filmom, osim onog klasičnog TV ili kino gledateljskog iskustva. Tijekom početne razine naglasak je na procesu, zajedništvu, kritičnosti i uvidu, a manje na proizvodnji medijskih uradaka, iako polaznici skoro svakodnevno proizvedu samostalno ili u suradnji s grupom neke manje filmske forme. Za provedbu radionica u sva tri grada angažirat ćemo iskusne voditelje iz svijeta filma.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Zagreb
Termin: 30. rujna - 04. listopada 2019.

Događaj 2
Mjesto: Karlovac
Termin: 14. - 18. listopada 2019.

Događaj 3
Mjesto: Pula
Termin: 11. - 15. studenog 2019.


Okvirni medijski plan:


Medijska komunikacija je usmjerena na nacionalne i lokalne medije i odvija se u suradnji s lokalnim partnerskim udrugama, ustanovama i organizacijama. Komunikacija s medijima odvija se na više razina: a) izravnim kontaktiranjem i slanjem medijskih obavijesti o radionicama na lokalnoj i nacionalnoj razini omogućuje se pravodobno informiranje zainteresirane javnosti o svim aktivnostima Froooma; b) medijska prisutnost je osigurana na lokalnoj i na nacionalnoj razini i u tiskanim izdanjima dnevnih novina, televiziji, internetskim medijima i u radijskim programima; c) ciljanjem specijaliziranih portala za osobe starije životne dobi, kulturu i umjetnost dajemo informacije o radionicama njihovim primarnim korisnicima Komunikacijski alati pomoću kojih ćemo osigurati vidljivost: - Slanje poziva i direktna komunikacija s potencijalnim polaznicima u Zagrebu - Informiranje o programu putem ostalih programa Bacača Sjenki - Facebook profil programa „Samo nebo nam je granica“ - Web stranica Bacača sjenki i web stranica Frooom! programa - Frooom! Facebook stranica - Sudjelovanje na Filmskim festivalima, stručnim skupovima, radionicama vezanim za medijsku pismenost - Promotivne radionice i prezentacije pri programima, festivalima i manifestacijama drugih institucija, partnerskih organizacija

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
Anita Čeko, voditeljica radionice u Karlovcu 1 2500.0   2500.0 honorar 2
Lidija Kraljić, voditeljica radionice u Karlovcu 1 2500.0   2500.0 honorar 2
Boris Bakal, voditelj radionice u Puli 1 2500.0   2500.0 honorar 3
Marija Georgiev, voditeljica radionice u Puli 1 2500.0   2500.0 honorar 3
Najam kombija za 5 dana radionica u Karlovcu 1 2650.0   2650.0 transport opreme 2
Najam kombija za 6 dana - radionice u Puli (nedjelja predvečer dolazak, petak iza radionica odlazak) 1 2750.0   2750.0 transport opreme 3
Catering za polaznike radionica u Karlovcu (15 polaznika i 2 voditelja Čeko i Kraljić), ukupno 17 porcija x 5 dana 1 3300.0   3300.0 prehrana 2
Catering za polaznike radionica u Puli (15 polaznika i 2 voditelja Georgiev i Bakal), ukupno 17 porcija x 5 dana 1 3300.0   3300.0 prehrana 3
Smještaj voditelja radionica u Puli (Boris Bakal i Marija Georgiev), pet noćenja 1 2500.0   2500.0 smještaj 3
Tisak letaka i plakata 1 1000.0   1000.0 tisak plakata i letaka svi
Ukupno     25,500.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 0.00 0 %
smještaj 2,500.00 9.8 %
prehrana 6,600.00 25.88 %
promocija 0.00 0 %
honorar 10,000.00 39.22 %
transport opreme 5,400.00 21.18 %
najam opreme 0.00 0 %
materijalni troškovi 0.00 0 %
Ukupno: 25,500.00

Izjava:
Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja.pdf