English

Clubture

DKC-HR 1. krug

Naziv suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti: Queer u eteru


Podaci o organizaciji - nositelj suradničkih aktivnosti:

Puni naziv organizacije: Kolektiv za razvoj, istraraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive
Službena adresa nositelja (ulica, grad): Put Skalica 41, Split
Ime i prezime odgovorne osobe Tonči Kranjčević Batalić
Voditelj/ica projekta Mirta Barić
Telefon: 0921009999
Email: queeranarchive@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri:

Obavezni partner: Savez udruga Rojca, Pula

Ostali parneri:
Puni naziv organizacije: Platforma Doma mladih
Grad: Split
Adresa: Ulica slobode 28
Puni naziv organizacije: KLFM - radio u zajednici
Grad: Split
Adresa: Ljubićeva 21
Puni naziv organizacije: Prostor rodne i medijske kulture K-zona
Grad: Zagreb
Adresa: Nova cesta 24
Puni naziv organizacije: Zagreb Pride
Grad: Zagreb
Adresa: Meštrovičev trg
Puni naziv organizacije: Ivica Mitrović
Grad: Split
Adresa: Hrvatske mornarice 1
Puni naziv organizacije: Ante Frankić
Grad: Split
Adresa: Ljubićeva 21
Puni naziv organizacije: Ivan Poljičanin
Grad: Split
Adresa: Biogradska 9
Puni naziv organizacije: Franko Dota
Grad: Zagreb
Adresa: Ul. Andrije Žaje 43a
Puni naziv organizacije: Dorija Jukić
Grad: Zagreb
Adresa: Ul. Andrije Žaje 43a
Puni naziv organizacije: Matea Kosovec
Grad: Zagreb
Adresa: Ul. Andrije Žaje 43a
Puni naziv organizacije: Ana Bačić
Grad: Pula
Adresa: Vukovarska 38
Puni naziv organizacije: Emina Hermann
Grad: Zagreb
Adresa: Tkalčićeva 82
Puni naziv organizacije: Antonela Marušić
Grad: Zagreb
Adresa: Nova cesta 24


Opis suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti

Koncept:
Koncept projekta Queer u eteru temelji se na razmjeni postojećih radioničarskih formata na LGBTIQ teme te produkciji radio emisija i reportaža koje pokrivaju iste teme, uključujući i emisiju o DKC-ovima kao mjestima društvenosti za LGBTIQ zajednicu, koje teme čine svima dostupnima u formi podcasta na zajedničkom webu projekta. Ciljevi projeka su: - približavanje koncepta community radija društveno angažiranim skupinama i/ili pojedincima iz LGBTIQ zajednice; - dostupnost edukativnih i informativnih sadržaja društveno-angažiranih tema vezanih uz LGBTIQ zajednicu putem radio emisija i podcasta; - umrežavanje postoječih community radio organizacija i LGBTIQ organizacija; - afirmacija DKC-ova kao mjesta zadovoljavanja potreba za društvenim i kulturnim životom LGBITQ zajednice kroz razmjenu iskustava i modela dobre prakse postoječih društveno-kulturnih centara. Partnerski projekt povezuje postojeća community radija - KLFM i Radio Rojc, društveno angažirana LGBTIQ organizacije - Zagreb Pride, K-zona i queerANarchive te društveno kulturne centre iz mreže DKCHR kao i one van mreže - LGBT centar Split i Šestnaestica. Kao uvodna aktivnost održat će se Radio emisija u Splitu, o društveno kulturnim centrima i modelima sudioničkog upravljanja kao modelima razvoja LGBTIQ inicijativa. U emisiji gostuju predstavnici/e društveno kulturnih centara LGBT centar Split i Šesnaestica iz Zagreba, te emisije queer Proces s Radio Rojca. Emisija će najaviti aktivnosti koje slijede. Emisija se realizira u Splitu te će se okupljanje iskoristiti i kao sastanak partnera na kojem će se napraviti detaljan plan termina ostalih aktivnosti. Također, kroz projekt, izradit će se web platforma koja će biti plazišna točka u promociji pojedinih aktivnosti, čiji će se sadržaj dijeliti na društvenim mrežama, te koja će podcaste svih emisija i reportaža realiziranih kroz projekt učiniti stalno dostupnima na jednom mjestu. Aktivnost predviđa unošenje novih sadržja na web projekta tokom cijelog projekta, i kolektiv queerANarchive preuzima obavezu provedbe ove aktivnosti. Predviđa se i nastavak aktivnosti nakon zavšetka ovog projekta.

Opis partnerstva:
Partneri Zagreb Pride i K-zona odgovorni su za koncipiranje radionica na zadane teme i njihovo provođenje, kako u Zagrebu tako i u drugim gradovima u kojima se projekt odvija, uz podršku lokalnog organizatora. Radio KLFM organizira radionicu community radija za LGBTIQ zajednicu u Zagrebu, te za ostale aktivnosti, kao i Radio Rojc, pruža podršku realizaciji radio programa i podcasta vezano uz društveno angažirane radionice u drugim gradovima. Podrška se odnosi na ustupanje prostora radijskog studija i tehničku podršku za emitiranje live emisija, njihovo snimanje i kasniju obradu te pohranu u formi podcasta. Radija raspolažu tehnikom potrebnom za snimanje reportaža na terenu, a aktivni volonteri radija u svakoj će fazi projekta pružati mentorsku podršku pri pripremi emisija i reportaža te njihovom provođenju. queerANarchive kao nositelj projekta koordinira partnere, organizira promociju aktivnosti te izradu i vođenje zajedničkog weba projekta. Također, organizira inicijalni sastanak partnera i vezanu radio emisiju na temu DKC-ova.

Sadržaj

Događaj 1
Radio emisija o društveno kulturnim centrima i modelima sudioničkog upravljanja kao modelima razvoja LGBTIQ inicijativa. U emisiji gostuju predstavnici/e društveno kulturnih centara LGBT centar Split i Šesnaestica iz Zagreba, te emisije queer Proces s Radio Rojca. Emisija će najaviti aktivnosti koje slijede. Emisija se realizira u Splitu te će se okupljanje iskoristiti i kao sastanak partnera na kojem će se napraviti detaljan plan termina ostalih aktivnosti. Cijela aktivnost biti će organizirana kao otvorena javna rasprava o temi, kojoj se mogu priključiti svi zainteresriani, a koja će se se prenositi kao radio emisija

Događaj 2
Zagreb je jedini od gradova u kojem se odvija projekt koji nema svoj community radio. S ciljem poticanja razvoja community radija te obučavanja suradnika/ca na idućim aktivnostima projekta KLFM, provodi jednodnevu radionicu community radija. Radionica “Radio out of the box” za cilj ima pružiti ukupni prikaz u motive, filozofiju, način rada i cijeli proces postavljanja i pokretanja online community radio postaje, uz minimalne financijske, tehničke i ljudske resurse. Polaznici će doznati što je community radio, koja je svrha postojanja u ‘online’ i FM segmentu, što je potrebno za pokretanje takvog radija te kako isti može funkcionirati u zakonskim, pravnim i financijskim okvirima. Radionica community radija u Zagrebu.

Događaj 3
Prajdionice, radionice/predavanja o ključnim temama za LGBTIQ zajednicu koje je osmislio Zagreb Pride. Na Prajdionicama će se razgovarati o povijesti LGBTIQ pokreta u Hrvatskoj i regiji, queer feminizmu i antifašizmu, pravima LGBTIQ osoba te važnosi Povorka ponosa. Prajdionica u Zagrebu se organizira uz prisutstvo tima s community radija KLFM-a te time Prajdionica u formi radio reportaže dobiva svoju verziju u eteru čime postaje dostupna široj publici, te kroz podcast i u svakom trenutku. Ujedno ovo je prva aktivnost prvog bloka aktivnosti koje se odnose na Prajdionice, te njihovu realizaciju u drugim gradovima.

Događaj 4
Nastavljajuči obrađivati ključne teme za LGBTIQ zajednicu iduća Prajdionica seli u Split te time lokalnoj zajednici daje mogućnost uključivanja u raspravu. Uz podršku community radija KLFM-a tema Prajdionice je obrađena i kao radio emisija, uz reportažu sa samog događanja.

Događaj 5
Nastavljajuči obrađivati ključne teme za LGBTIQ zajednicu iduća Prajdionica seli u Pulu te time lokalnoj zajednici daje mogućnost uključivanja u raspravu. Uz podršku community Radija Rojc tema Prajdionice je obrađena i kao radio emisija, uz reportažu sa samog događanja.

Događaj 6
Drugi blok aktivnosti projekta odnosi se na radionice za LGBTIQ zajednicu udruge K-zona (Vox Feminae) koje se realiziraju u Društveno-kulturnom centru Šesnaestica. Radionice donose osnove medijske pismenosti iz područja aktivizma, društveno angažiranih tema i ljudskih prava, s naglaskom na teme bitne LGBTIQ zajednici te forme prikladne radiju i internetskim portalima. Ovaj blok aktivnosti realizira se po istom principu kao i prethodni. Prva radionica odvija se u Zagrebu te uz podršku tima KLFM-a dobija svoju radijsku verziju.

Događaj 7
Ciklus radionica K-zone nastavlja se u Splitu gdje uključuje lokalnu zajednicu te uz podršku KLFM radija dobiva i svoju verziju u formi radio emisije i reportaže.

Događaj 8
Ciklus radionica K-zone nastavlja se u Puli gdje uključuje lokalnu zajednicu te uz podršku Radio Rojca dobiva i svoju verziju u formi radio emisije i reportaže.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Split
Termin: listopad 2019.

Događaj 2
Mjesto: Zagreb
Termin: studeni 2019.

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: siječanj 2020.

Događaj 4
Mjesto: Split
Termin: veljača 2020.

Događaj 5
Mjesto: Pula
Termin: veljača 2020.

Događaj 6
Mjesto: Zagreb
Termin: ožujak 2020.

Događaj 7
Mjesto: Split
Termin: travanj 2020.

Događaj 8
Mjesto: Pula
Termin: travanj 2020.


Okvirni medijski plan:


Projekt predviđa izradu zajedničkog weba projekta koji donosi najave za sve aktivnsoti projekta te s kojeg se najave dalje dijele putem društvenih mreža partnerskih i portala partnerskih organizacija. Također, kroz uvodne aktivnosti projekta posložit će se program aktivnosti za cijeli projekt te će biti tiskani letci i plakati sa svim potrebnim informacijama. Letci i plakati biti će podijeljeni partnerskim organizacijama koje će se pobrinuti za njihovu distribuciju. Kroz emisije community radija uključenih u projekt promovirat će se aktivnosti projekta.

Budžet Clubture

Opis troška Br. jedinica Cijena kn Iznos kn Tip troška Događaj
PU-ST-PU Ana Bačić - predstavnica queer procesa 1 500.0   500.0 put 1
ZG-ST-ZG Emina Herman i Dorija Jukić - predstavnice Vox Feminae i Zagreb PRideai 2 200.0   400.0 put 1
smještaj Ana Bačić, Emina Hermann 3 300.0   900.0 smještaj 1
troškovi prehrane uvodnog okupljanja 1 500.0   500.0 prehrana 1
ST-ZG-ST Ivica Mitrović, Ante Frankić - voditelji radionice community radija, 2 200.0   400.0 put 2
smještaj Ivica Mitrović, Ante Frankić 2 300.0   600.0 smještaj 2
honorari izvođačima Ivica Mitrović, Ante Frankić - voditelji radionice community radija, radionice community radija 2 550.0   1100.0 honorar 2
ST-ZG-ST - Mirta Barić - priprema emisije na osnovu radionice 1 200.0   200.0 put 3
smještaj - Mirta Barić 1 0.0   0.0 smještaj 3
honorar za radionicu Franko Dota 1 550.0   550.0 honorar 3
honorar za produkciju radio emisije Mirta Barić 1 500.0   500.0 honorar 3
ZG-ST-ZG Dorija Jukić - voditeljica prajdionice u Splitu 1 200.0   200.0 put 4
smještaj Dorija Jukić 1 0.0   0.0 smještaj 4
honorar za radionicu Dorija Jukić 1 550.0   550.0 smještaj 4
honorar za produkciju radijo emisije Mirta Barić 1 500.0   500.0 honorar 4
ZG-PU-ZG Matea Kosovec - voditeljica prajdionice u puli 1 150.0   150.0 put 5
smještaj Matea Kosovec 1 300.0   300.0 smještaj 5
honorar za radionicu Matea Kosovec 1 550.0   550.0 honorar 5
honorar za produkciju radijo emisije Ana Bačić 1 550.0   550.0 honorar 5
ST-ZG-ST Mirta Barić - priprema emisije 1 200.0   200.0 put 6
smještaj Mirta Barić 1 0.0   0.0 smještaj 6
honorar za radionicu Antonela Marušić - voditeljica radionice Vox Feminae 1 550.0   550.0 honorar 6
honorar za produkciju emisije Mirta Barić 1 500.0   500.0 honorar 6
ZG-ST-ZG Emina Hermann - voditeljica radionice Vox Feminae 1 200.0   200.0 put 7
smještaj Emina Hermann 1 0.0   0.0 smještaj 7
honorar za radionicu Emina Hermann 1 550.0   550.0 honorar 7
honorar za produkciju emisije Mirta Barić 1 550.0   550.0 honorar 7
ZG-PU-ZG Antonela Marušić - voditeljica radionice Vox Feminae 1 150.0   150.0 put 8
smještaj Antonela Marušić 1 300.0   300.0 smještaj 8
honorar za radionicu Antonela Marušić 1 550.0   550.0 honorar 8
honorar za produkciju emisije Ana Bačić 1 550.0   550.0 honorar 8
honorar za dizajn letka i weba - Tonči Kranjčević Batalić 1 550.0   550.0 honorar svi
tisak info letaka 1200 kom 1 1250.0   1250.0 tisak plakata i letaka svi
honorar za izradu weba Romano Romani 1 2950.0   2950.0 honorar svi
osvježenje za radionicu 1 400.0   400.0 prehrana 2
osvježenje za radionicu 1 400.0   400.0 prehrana 3
osvježenje za radionicu 1 400.0   400.0 prehrana 4
osvježenje za radionicu 1 400.0   400.0 prehrana 5
osvježenje za radionicu 1 400.0   400.0 prehrana 6
osvježenje za radionicu 1 400.0   400.0 prehrana 7
osvježenje za radionicu 1 400.0   400.0 prehrana 8
tisak plakata 100 kom 1 900.0   900.0 tisak plakata i letaka svi
Ukupno     21,000.00

Pregled budžeta Clubture

Tip troška Iznos kn Udio (%)
put 2,400.00 11.43 %
smještaj 2,650.00 12.62 %
prehrana 3,300.00 15.71 %
promocija 0.00 0 %
honorar 10,500.00 50.0 %
transport opreme 0.00 0 %
najam opreme 0.00 0 %
materijalni troškovi 0.00 0 %
Ukupno: 21,000.00

Izjava:
clubture_dkc.pdf