English

Clubture

Clubture-HR 22. krug - 1. poziv

Naziv projekta: ŽENE MAŠINE


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: ŽIV ŽAR ŽUR
Adresa nositelja (ulica, grad): Pierottijeva 11, Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Sara Ercegović
Voditelj/ica projekta Sara Ercegović
Telefon: 0992439053
Email: zivzarzur@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture ATRIBUT
Grad: Knin
Adresa: Ulica kralja Tomislava 85
Puni naziv organizacije: Udruga Seasplash
Grad: Pula
Adresa: Marulićeva 49
Puni naziv organizacije: Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX
Grad: J. Haulika 22
Adresa: Karlovac


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:

Projektom ŽENE MAŠINE promovira se stvaralaštvo žena u kontekstu DIY, tj 'uradi sam' kulture stvaranja i djelovanja. Kroz turneju bi se u Kninu, Puli i Karlovcu održali koncert glazbeno vizualnog sastava ŽEN, te radionice sitotiska (voditeljica Eva Badanjak), radionica pjevanja (voditeljica Tajana Josimović) i radionica Vjinga (voditeljica Tanja Minarik). Kompletan program izvode žene koje su vještinu koju podučavaju velikim dijelom stekle samostalnom, van institucionalnom edukacijom, te osim prenošenja konkretnog znanja žele inspirirati sve, a pogotovo druge žene, da počnu i/ili nastave stvarati umjetnost. U svakom gradu bi se program odvijao kroz dva dana. Prvi dan bi bile radionice sitotiska i Vjinga, a drugi dan radionica pjevanja i koncert grupe ŽEN.
Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Knin, klub A3 i dvorište
Termin: 09-11.7.2021

Događaj 2
Mjesto: Pula, klub Kotač i dvorište
Termin: 13-15.8.2021

Događaj 3
Mjesto: Karlovac, Mala scena HD i dvorište
Termin: 25-27.6.2021


Clubture budžet

21,173.00 kn