Clubture

Otoci

Nositelj
Udruga Filmaktiv
Partneri
Fantastično dobra institucija - Fade In
Godina
2006
Mjesta
Rab, Mali Lošinj, Cres, Rijeka

Hrvatski otoci nose obilježje neaktivnih, zapostavljenih i odumirućih područja. Nedovoljno razvijena infrastruktura, svakojaka centralizacija te višegodišnje zanemarivanje ulaganja u intelektualni i materijalni kapital otočana za posljedicu imaju iseljavanje, ogorčenost i apatiju. Najugroženija skupina otočana su mladi. Bez kvalitetnog ulaganja u njihov razvoj, mladi su suočeni sa životom bez zdravih alternativa. Komunikacija je jednosmjerna, kulturna razmjena odvija se pretežno putem televizije, mladi se pasiviziraju i pritom nisu u mogućnosti kreativno djelovati. Aktivna alternativa televiziji jest video - taj medij koristi sve elemente televizijskog jezika koji je mladima poznat na receptivnom nivou te time prihvatljiv i blizak. Video je po svojoj prirodi otvoren i pogodan za brzu distribuciju klasičnim i novim kanalima: festivali, Internet, direktna razmjena... Upravo zato video je najprikladniji način da mladi otočani progovore o prilikama u kojima žive, iskažu svoja zapažanja na jednostavan, dinamičan i prijemčiv način. Namjera programa jest približiti video mlađoj populaciji i potaknuti ih na njihovo aktivno korištenje u kreativnom izražavanju i promišljanju svijeta u kojem žive i odrastaju. Ovaj program potiče na društvenu promjenu kroz dokumentarni video. Specifičnost programa jest rad u malim, izoliranim sredinama na kojima, za dobrobit zajednice, treba osigurati jednake uvjete života kao i na kopnu.

Sadržaj održanih radionica: Uvod u dokumentarni i aktivistički video; prezentacija produkata nastalih na održanim radionicama.