English

Clubture

Regionalna suradnja

Savez udruga Klubtura / mreža Clubture započela je krajem 2004. godine okupljati organizacije nezavisne kulture s područja bivše Jugoslavije, koje su najprije zajednički pokrenule pilot-projekt, a onda i dugogodišnji program Regionalna inicijativa Clubturea. Putem različitih skupova, zajedničkog rada i razmjene programa, ta je inicijativa povezala više od stotinu organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije.

U periodu od 2005. do 2007. pripreman je i realiziran pilot-projekt programske razmjene i suradnje u regiji kroz koji je izgrađena neformalna suradnička platforma na istim načelima na kojima je zasnovana i mreža Clubture u Hrvatskoj. U pilot-fazu bilo je uključeno devetnaest organizacija u osam različitih suradničkih projekata, unutar kojih su ostvarena trideset i tri javna događanja u svim navedenim zemljama. Time je mreža Clubture inicirala povezivanje nezavisne kulturne scene regije u neformalnu suradničku platformu. Usprkos entuzijazmu okupljenih organizacija, program programske razmjene i suradnje nije bilo moguće održati zbog međunarodnih i domaćih prepreka pri osiguravanju financijskih sredstava. Naime, potpora regionalnoj suradnji nije se nalazila visoko među prioritetima država regije u posljeratnom periodu, dok su međunarodne donatorske institucije i organizacije u značajoj mjeri fokus usmjerile prema drugim kriznim žarištima u svijetu.

Mreža se od 2008. godine usredotočuje na zajedničko djelovanje prema donositeljima odluka kako bi zagovarala pozitivne promjene i razvoj održivih modela suradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni u regiji i prema EU. Od 2009. do 2011. provođen je javni konzultativni proces pod nazivom Exit Europe. Središnje događanje u okviru procesa bila je međunarodna konferencija Exit Europe – nove geografije kulture, održana u Zagrebu u studenom 2009. godine. Njoj su prethodila dva pretkonferencijska događanja organizirana u Sarajevu i Skopju u listopadu iste godine. Na tim su se događanjima u opširnoj raspravi kritički razmatrali paralelni procesi definiranja europskih kulturnih politika i proširenja Unije na prostor regije iz perspektive nezavisne kulturne scene. Vidljiv rezultat zajedničkih nastojanja odnosio se na izradu i zagovaranje Pozicijskog dokumenta policy preporuka, usmjerenih donositeljima odluka u kulturi na razini EU, nacionalnim i lokalnim razinama. Njima je nezavisna kulturna scena ukazala na potrebu donošenja mjera kojima bi se potaknuo kulturni razvoj zemalja u regiji i pospješila njihova reintegracija u zajednički europski prostor. Isto tako, preporuke su ponudile niz konkretnih prijedloga čija bi primjena omogućila razvoj nezavisne kulture te potaknula ostvarivanje suradničkih projekata, kao i trajnih partnerstava između organizacija u regiji, a i s partnerima iz ostatka Europe. U rujnu 2011. godine objavljena je višejezična publikacija Exit Europe – nove geografije kulture, knjiga koja prostor djelovanja nezavisne kulturne scene smješta u širi kulturni i društveni kontekst. U njoj se nalazi pregled razvoja nezavisnih kulturnih scena 5 različitih zemalja, kao i širi pregled razvoja regionalne kulturne suradnje među nezavisnim organizacijama.

U istom periodu 2011. održana je međunarodna konferencija “Facing the Past. Creating the Future” koju su organizirali Fond za otvoreno društvo i Švicarski kulturni program za zapadni Balkan u Sarajevu. Ovo je događanje okupilo veliki broj kulturnih radnika i aktivista iz zemalja regije zainteresiranih za razvoj regionalne suradnje, među ostalim i organizacije aktivne u okviru aktivnosti neformalne platforme. Okupljeni predstavnici organizacija došli su do zajedničkog zaključka kako je potrebno uspostaviti stabilan, dugoročan i održiv okvir za suradnju nezavisnih kulturnih organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije, organizacija koje razvijaju suvremene i nove umjetničke prakse, kritički javni diskurs i inovativne organizacijske modele. Ideju je poduprla većina dionika prisutnih na konferenciji, uključujući skupinu koja je inicirala konferenciju. Nakon konferencije, uključene organizacije su nastavile raditi na razvoju ove inicijative i okupile se u neformalnu Radnu grupu kako bi dogovorile načela djelovanja i način ustrojavanja buduće platforme za regionalnu suradnju. U prvom dijelu 2012. definirana je opća struktura buduće platforme, koraci u procesu razvoja te osnovni elementi modela suradnje.

20. srpnja 2012. održana je Osnivačka skupština Kooperative – Regionalne platforme za kulturu. Osnovni ciljevi Platforme su:

  • osigurati okvir za dugoročnu i održivu projektnu suradnju i programsku razmjenu između aktera nezavisne kulture u regiji
  • ojačati kapacitete organizacija kroz transfer dobrih praksi i znanja
  • ojačati aktere koji mogu doprinijeti razvoju kulturnih i drugih politika koje će donijeti značajne promjene u kulturnim sustavima zemalja regije

 


+ Osnivači Kooperative su sljedeće organizacije: