English

Clubture

DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara

Savez udruga Klubtura nositelj je projekta DKC-HR sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda koji umrežava postojeće lokalne civilnodruštvene inicijative za uspostavu društveno-kulturnih centara na razini Hrvatske.

Ciljevi projekta su: 1. prenijeti znanja i iskustava o sudioničkom planiranju i upravljanju između DKC-a te o sudioničkom upravljanju u EU; 2. umrežiti DKC-e i uspostaviti model programske suradnje; 3. upoznati javnost i dionike s civilno-javnim partnerstvom i sudioničkim upravljanjem u kulturi.

U sklopu projekta održat će se radionice razmjene znanja i iskustava, studijski posjet s ciljem prijenosa EU praksi, program razmjene za suradničke kulturno-umjetničke programe između DKC-a te aktivnosti uspostave formalne mreže društveno-kulturnih centara u RH.

Projekt se provodi u partnerstvu s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 800 000,00 kn. Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, u iznosu
680 000,00 kn (85%).

Projekt traje 18 mjeseci, od 1. prosinca 2018. godine do 1. lipnja 2020. godine.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.
Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Partneri:

Art radionica Lazareti Dubrovnik
w: www.arl.hr
e: arl@arl.hr

Platforma Doma mladih Split
w: pdm.hr
e: pdm@pdm.hr

Platforma za Društveni centar Čakovec
w: drustvenicentar.hr
e: info@drustvenicentar.hr

Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
w: www.pogon.hr
e: sonja.soldo@pogon.hr

Savez udruga Kaoperativa Karlovac
w: kaoperativa.org
e: kaoperativa@gmail.com

Savez udruga Molekula Rijeka
w: www.molekula.org
e: info@molekula.org

Savez udruga Rojca Pula
w: rojcnet.pula.org
e: programi.surojc@gmail.com


Kontakt:

Domagoj Šavor, programski koordinator
Savez udruga Klubtura // Clubture Network
Baruna Trenka 11, 10000 Zagreb
tel /fax: +385 (0)1 7898 732
m: +385 91 258 2567
w: www.clubture.org
e: clubture@gmail.com