English

Clubture

Konferencija DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara

21.09.2020

Srijeda 23. rujan 2020. Velika dvorana Pogona Jedinstvo, Zagreb

Savez udruga Klubtura organizira konferenciju povodom završetka projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara koji se provodi u sklopu poziva Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Pored predstavljanja rezultata projekta, u sklopu konferencije će se održati paneli o praksama sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj i regiji. 

Kroz aktivnosti projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara nastavljen je dugogodišnji rad na prijenosu praksi i teoretskih znanja o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkim modelima upravljanja društveno-kulturnim centarima. Nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara osnovana je u svibnju 2020. godine čime je postavljen okvir za zajedničko zagovaračko i programsko djelovanje. O perspektivama za rad Mreže i razvoju novih institucionalnih rješenja govorit će Teodor Celakoski (Savez udruga Klubtura), dok će iskustva u recentnom radu Društvenog centra Rojc izložiti Dušica Radojčić (Savez udruga Rojca). Razvojem okvira za umrežavanje i suradnju društveno-kulturnih centara bavit će se izlaganje Davora Miškovića (Savez udruga Molekula). Drugi panel “Društveno-kulturni centri u regionalnom kontekstu” orijentiran je na predstavljanje rada društveno-kulturnih centara u regiji kroz prezentacije i diskusije u kojima će sudjelovati Ares Shporta (Fondacija Lumbardhi, Prizren), Milica Pekić (Kulturni centar Magacin, Beograd) i Iskra Gešoska (KSP Centar - Jadro, Skopje).

Konferencija će se održati u prostoru zagrebačkog Pogona uz mogućnost sudjelovanja putem online platforme Zoom. Uvjeti za sudjelovanje u programu konferencije u prostoru Pogona bit će prilagođeni epidemiološkim mjerama, uz obavezu poštivanja fizičke udaljenosti i nošenja maski koje će biti osigurane za sve sudionike. Pozivamo sve zainteresirane da čim prije ispune online upitnik za sudjelovanje kako bismo na vrijeme osigurali potrebne tehničke i epidemiološke uvjete. Sudionicima koji se prijave na sudjelovanje putem online platforme dostavit ćemo Zoom poveznicu najkasnije jedan dan uoči konferencije.

PROGRAM

Srijeda 23.9. Velika dvorana Pogona Jedinstvo / Trnjanska struga 34, Zagreb

15.00-15.15 Okupljanje sudionika

15.15-15.30 DKC-HR uvod i rezultati projekta

15.30-17.00 Panel 1: Perspektive umrežavanja i suradnje DKC-a u Hrvatskoj

17.00-17.30 Pauza

17.30-19.00 Panel 2: Društveno-kulturni centri u regionalnom kontekstu

19.00 Završetak konferencije

Panele će moderirati Miljenka Buljević i Mirela Travar.

Projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara  provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca. Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

Kontakt:

Savez udruga Klubtura // Clubture Network
Baruna Trenka 11, 10000 Zagreb
tel /fax: +385 (0)1 7898 732
m: +385 91 258 2567
w: www.clubture.org
e: clubture@gmail.com