Clubture

Institucije u centru i periferiji

Nositelj
Što, kako i za koga - WHW
Partneri
Art radionica Lazareti, Drugo more
Godina
2006
Mjesta
Zagreb, Rijeka, Dubrovnik

Serija predavanja "Institucije u centru i periferiji" nastavak je serije predavanja kustosa, teoretičara suvremene vizualne kulture i umjetnika koju je WHW inicirao 2001. Od tada je organizirano više od 50 predavanja i posjećenost i reakcije publike na dosadašnjim predavanjima i diskusijama pokazale su izuzetnu relevantnost neformalnog pristupa obrazovanju i suvremenoj likovnoj kulturi. Održanom serijom predavanja nastojalo se potaknuti javnu debatu o postojećim i novim modelima institucija, što je osobito važno u sadašnjoj situaciji formiranja novih institucija izvaninstitucionalne scene (inicijativa za Centar za kulturu i mlade, Hrvatski plesni centar itd.), kao i re-definicije onih postojećih (Studentski Centar, izgradnja Muzeje suvremene umjetnosti itd). Hrvatska izvaninstitucionalna kulturna scena nastaje u opoziciji i kao indirektna kritika aktivnosti i neaktivnosti postojećih institucija te je za njezino djelovanje ključno pitanje mijenjanja i redefinicije postojećih institucija, kao i osiguravanje uvjeta za aktivnosti "mikro-institucija". Program predavanja međunarodnih teoretičara, umjetnika i kustosa nastoji artikulirati iskustva koja se odupiru institucionalnom autoritetu i kulturnoj industriji, oblikujući kulturnu praksu u kontekstu konkretnih prostornih, vremenskih i relacijskih koordinata. Predavanja prate rad kulturnih institucija čije djelovanje preispituje shvaćanje pojma publike kao unaprijed definiranog entiteta koji treba privući i manipulirati, potičući konstrukciju publika u sklopu procesa produkcije diskursa i njegove cirkulacije, te dovode u pitanje pojam umjetnosti određen isključivo režimom javne vidljivosti, redefinirajući ulogu institucija čija se uloga svodi na prezentaciju produkcije i reprodukciju prezentabilnosti.

Održana predavanja u sklopu projekta: Joanna Mytkowska i Andrzej Przywara: “Beskrajna povijest”; Marcelo Expósito: “Izmedu snova”; Michael Blum: "Mitovi podrijetla"; Barbara Vanderlinden: “Izložbeni eksperimenti na slobodi”