Clubture

AB(C)ookmobile

Nositelj
Autonomni centar - ACT
Partneri
Udruga Monte Paradiso, Škatula, Art radionica Lazareti, Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture - K.V.A.R.K., Centar za mlade Čakovec - Cezam, Klub mladih Šibenik, BUKA - Bjelovarska udruga za kulturnu aktivnost
Godina
2004
Mjesta
Rijeka, Pula, Križevci, Bjelovar, Čakovec, Šibenik, Dubrovnik

Rijeka - U prostoru Infoshopa Škatula, 23. travnja, Teo Petričević održao je predavanje o alternativnim knjižnicama i infoshopovima u Hrvatskoj i svijetu te je prikazan kratki dokumentarac o alternativnim knjižnicama u Hrvatskoj (produkcija Fade IN). Održana je i radionica fanzina i recikliranja.

Pula - U Monteparadiso Hacklab-u, 24. travnja, Teo Petričević održao je predavanje o alternativnim knjižnicama i infoshopovima u Hrvatskoj i svijetu te je prikazan kratki dokumentarac o alternativnim knjižnicama u Hrvatskoj (produkcija Fade IN). Održana je i radionica fanzina i recikliranja.

Križevci - U Infoshopu u Križevcima, 7. svibnja, Teo Petričević održao je predavanje o alternativnim knjižnicama i infoshopovima u Hrvatskoj i svijetu te je prikazan kratki dokumentarac o alternativnim knjižnicama u Hrvatskoj (produkcija Fade IN).

Bjelovar - U prostoru udruge BUKA, 8. svibnja, Teo Petričević održao je predavanje o alternativnim knjižnicama i infoshopovima u Hrvatskoj i svijetu te je prikazan kratki dokumentarac o alternativnim knjižnicama u Hrvatskoj (produkcija Fade IN).

Križevci - U Infoshopu u Križevcima, 14. svibnja, održane su radionice fanzina i recikliranja, nakon čega je održano predstavljanje You and Me distribucije (Teo Petričević). Priređena je i izložba najboljih hrvatskih fanzina.

Bjelovar - U prostoru udruge BUKA, 15. svibnja, održane su radionice fanzina i recikliranja, nakon čega je održano predstavljanje You and Me distribucije (Teo Petričević). Priređena je i izložba najboljih hrvatskih fanzina.

Čakovec - U Centru za mlade Čakovec, 22. svibnja, održane su radionice fanzina i recikliranja, nakon čega je održano predstavljanje You and Me distribucije (Teo Petričević). Priređena je i izložba najboljih hrvatskih fanzina.

Šibenik - U Klubu mladih Šibenik, 28. svibnja, Teo Petričević održao je predavanje o alternativnim knjižnicama i infoshopovima u Hrvatskoj i svijetu te je prikazan kratki dokumentarac o alternativnim knjižnicama u Hrvatskoj (produkcija Fade IN). Održana je i radionica fanzina i recikliranja.

Dubrovnik - U Galeriji Otok, 29. svibnja, Teo Petričević održao je predavanje o alternativnim knjižnicama i infoshopovima u Hrvatskoj i svijetu te je prikazan kratki dokumentarac o alternativnim knjižnicama u Hrvatskoj (produkcija Fade IN).

Šibenik - U Internet Caffeu, 25. lipnja, održana je projekcija experimentalnog filma «Auteki», autora Maria Jakšića. Postavljena je izložba fotografija Maria Jakšića i Krešimira Dobranića. Nakon toga je odigrano forum kazalište dramskog studia DaDa iz Čakovca. Događaj je završio koncertom Igora Bakse, te čitanjem poezije Nika Ganskog i Sebastijana Avet Petar Panka.

Dubrovnik - U Klubu mladih Orlando, 26. lipnja, održana je projekcija experimentalnog filma «Auteki», autora Maria Jakšića. Postavljena je izložba fotografija Maria Jakšića i Krešimira Dobranića. Nakon toga je odigrano forum kazalište dramskog studia DaDa iz Čakovca. Događaj je završio koncertom Igora Bakse, te čitanjem poezije Nika Ganskog i Sebastijana Avet Petar Panka.

Bjelovar - U Caffeu Zagreb u Bjelovaru, 2. srpnja, održana je projekcija experimentalnog filma «Auteki», autora Maria Jakšića. Postavljena je izložba fotografija Maria Jakšića i Krešimira Dobranića. Nakon toga je odigrano forum kazalište dramskog studia DaDa iz Čakovca. Događaj je završio koncertom Igora Bakse, te čitanjem poezije Nika Ganskog i Sebastijana Avet Petar Panka.

Križevci - U Safe House-u, 3 srpnja, održana je projekcija experimentalnog filma «Auteki», autora Maria Jakšića. Postavljena je izložba fotografija Maria Jakšića i Krešimira Dobranića. Nakon toga je odigrano forum kazalište dramskog studia DaDa iz Čakovca. Događaj je završio koncertom Igora Bakse, te čitanjem poezije Nika Ganskog i Sebastijana Avet Petar Panka.