Clubture

Kutija

Nositelj
Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
Partneri
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti - Metamedij, Drugo more, Platforma 9.81 - Institut za istraživanja u arhitekturi
Godina
2013
Mjesta
Rijeka, Pula, Split, Zagreb

Građu Centra za dokumentiranje nezavisne kulture čine materijali organizacija nezavisne kulture iz cijele zemlje, čije skupljanje i arhiviranje teče kontinuirano. Projekt ima za cilj povezati različite organizacije i uključiti ih u aktivno skupljanje građe i promoviranje nezavisne kulture. "Kutija" putuje kao dio Centra po Hrvatskoj, od organizacije do organizacije, skuplja građu izravnom komunikacijom s lokalnim organizacijama koje tako potiče na aktivno uključivanje, i konačno povezuje organizacije iz različitih sredina u zajedničkom poduhvatu dokumentiranja onog što se događalo i promoviranja onog što se još uvijek događa na nezavisnoj sceni kroz sam Centar.

Rijeka - u sklopu tribine "Zašto se ne vraćamo?" prezentacija Centra i projekta, a "Kutija" u Rijeci ostaje dva mjeseca

Pula - u okviru festivala "Media Mediterranea" predstavljanje Centra uz tribinu o praznim prostorima

Pula - prezentacija Centra i projekta, obilazak vojnih objekata u Puli, predavanje iz urbanizma, izložba fotografija napuštenih vojnih objekata, koncert, a "Kutija" u Puli ostaje dva mjeseca

Split - prezentacija projekta u sklopu tribine Platforme Doma Mladih o kulturnim vijećima Grada Splita

Split - radionica Christiana Kereza o djelovanju arhitekta kroz izgradnju objekata u kulturi i edukaciji te obilazak arhitektonskih vrijednosti Splita

Zagreb - u sklopu "Dana Orisa" predavanje Christiana Kereza o svojim radovima uz obilazak arhitektonskih i urbanističkih vrijednosti Zagreba

Zagreb - tribina "Prostor za nezavisne"