Clubture

AB(C)ookmobile 2

Nositelj
Autonomni centar - ACT
Partneri
Kulturno - umjetnička udruga Romb, Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture - HUK, PUŽ - Pokret urbanog življenja, Udruga NUM, Udruga Hyper, Udruga URLAM, Udruga Klub prijatelja
Godina
2004
Mjesta
Knin, Split, Koprivnica, Lepoglava, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin

Zamisao ovog projekta je da kolektiv koji koordinira infoshop Tabula rasa, u raznim gradovima Hrvatske predstavi ideju autonomnih prostora i infoshopova kako bi potaknuo i stvorio temelje za stvaranje istih ili sličnih inicijativa i u tim gradovima te stvorio temelje za stvaranje Mreže alternativnih knjižnica. Infoshop Tabula rasa nudi autonomni prostor, a sastoji se od caffea i knjižnice i čitaonice te omogućava besplatno posuđivanje i besplatnu upotrebu prostora za različite inicijative ukoliko se slažu sa smjernicama Infoshopa Tabula rasa.

U Kninu, Splitu i Koprivnici održano je predavanje Tea Petričevića kojim je predstavljena ideja autonomnih prostora i infoshopova. Predavanje se bavilo povijesti autonomnih prostora u Hrvatskoj i infoshopova u svijetu te razlozima i potrebama pojavljivanja inicijativa za pokretanje infoshopova u Hrvatskoj. Nakon predavanja prikazan je kratki dokumentarni film o alternativnim knjižnicama u Hrvatskoj (produkcija Fade In) snimljen 2003 na lokacijama gdje postoje inicijative i već realizirani projekti alternativnih knižnica i čitaonica.

U Lepoglavi, Koprivnici, Sisku i Slavonskom Brodu održane su radionice recikliranja papira, radionice izrade fanzina i izložba najboljih hrvatskih fanzina na kojoj je predstavljeno 100 najboljih hrvatskih fanzina.

U Lepoglavi, Koprivnici i Varaždinu održane su projekcije kratkih eksperimentalnih filmova filmske sekcije Kajgot koja djeluje u Centru za mlade Čakovec. Nakon toga svoje radove predstavilo je troje mladih međimurskih književnih autora: Igor Baksa, Sebastijan Avet Petar Pank i Niko Ganski. Slijedio je koncert Igora Bakse, a za cijelo vrijeme događanja bila je postavljena izložba fotografija Maria Jakšića i Krešimira Dobranića.