Clubture

Streetart KArnewall

Nositelj
KA - Matrix - Udruga za društveni razvoj
Partneri
Autonomni kulturni centar Attack, Vukovarska udruga kulturnog aktivizma - VUKA, Savez udruga Rojc, UKE - Udruga kultura i edukacija, Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Udruga Kunstbunker Duga Resa
Godina
2016
Mjesta
Karlovac, Lovinac, Zagreb, Pula, Vukovar, Duga Resa

Program se bavi promocijom ulične umjetnosti kroz organizaciju radionica, zajedničkog oslikavanja uličnih pročelja i izložbe radova uličnih umjetnika uz popratni glazbeni program.

Karlovac - Održana je radionica grafita i street arta na kojoj su sudjelovali mlađi lokalni grafiteri i ostali zainteresirani. Program se odvijao u pješačkoj zoni u centru grada Karlovca.

Lovinac - Zajedno s udrugom UKE iz Lovinca održan je trodnevni program radionica i izložbe radova mladih uličnih umjetnika iz Zagreba, Karlovca i Duge Rese.

Zagreb - U suradnji s AKC Attack održana je izložba radova uličnih umjetnika: Leonarda Lesića, Tally Rayne Adams i Ranka Ajdinovića. Uz ove je radove postavljena i video instalacija TTYL - Talk To You Later i održani su koncerti bendova Mališa Bahat, Melkior Tresitz i Eaglehaslanded.

Pula - U suradnji sa Savezom udruga Rojc prezentirani su radovi uličnih umjetnika: Leonarda Lesića, Tally Rayne Adams, Ranka Ajdinovića, Lons, Chuchu, Chez, Mane Mei, Zipo i drugih.

Vukovar - U suradnji s udrugom VUKA iz Vukovara održano je dvodnevno događanje koje se sastojalo od radionice i izložbe radova mladih umjetnika na području ulične umjetnosti. Na izložbi su predstavljeni radovi Cheza (Zagreb), Lonsa (Zagreb), Mane Mei (Zagreb), Tally Rayne Adams (Karlovac) i drugih umjetnika.

Duga Resa - U suradnji s AKC Attack iz Zagreba, Pučkim otvorenim učilištem Duga Resa i udrugom Kunstbunker otvorena je izložba radova uličnih umjetnika iz Zagreba, Karlovca i Duge Rese (Leonard Lesić, Tally Rayne Adams, Chuck, Lons, Mane Mei, Chaz, Ranko Ajdinović i drugi).