English

Clubture

Attack!

(Autonomni kulturni centar – Attack!)


adresa
Pierottijeva 11, Zagreb
kontakt osobe
Sanjica Burlović
e-mail
attack@attack.hr
web
http://www.attack.hr
članica od
2006. godine
Autonomni kulturni centar – Attack! je udruženje građana/ki koje prvenstveno djeluje na nivou grada Zagreba, s određenim projektima koji se realiziraju na razini cijele Hrvatske. Bavi se poticanjem razvoja i prakticiranja alternativne kulture, mišljenja, djelovanja i izražavanja. Attack! je nestranačka, neprofitna, nevladina, volonterska udruga građana/ki koja stvara i širi kulturnu i političku alternativu te alternativnu ekonomiju, osiguravajući prostor u javnosti svima koji se žele kreativno izraziti i sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini, a koje vode k slobodnom društvu.