English

Clubture

Centar za ženske studije

(Centar za ženske studije)


adresa
Dolac 8, Zagreb
kontakt osobe
Nataša Medved
e-mail
zenstud@zenstud.hr
facebook
https://www.facebook.com/Centar-za-%C5%BEenske-stud...
web
www.zenstud.hr
članica od
2018. godine
Centar za ženske studije, osnovan 1995. kontinuirano provodi interdisciplinarni program Ženskih studija, djeluje na promicanju ženskostudijskih programa na sveučilištu, potiče istraživanja ženske subjektivnosti, povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja te pridonosi afirmiranju rodno osviještene politike iz kritičkog feminističkog motrišta. Kao udruga posvećena feminističkom znanju, kreiranju i zagovaranju feminističke politike te promicanju ženske kulture i rodne jednakosti, Centar je do danas ostao jedinstveno kreativno mjesto proizvodnje novih znanja i feminističkih inicijativa kojima se nastoji odgovoriti na izazove vremena, na rastuće društvene nejednakosti i ugrožavanja ljudskih sloboda i emancipacijskih vrijednosti. U ostvarivanju svojih ciljeva, Centar se vodi načelima poštivanja različitosti, uključivosti, ženske i transnacionalne solidarnosti, kulture nenasilja i društvene odgovornosti. Svojim jedinstvenim obrazovnim programom, kulturno-umjetničkim i aktivističkim angažmanom, Centar je pokretač društvenih promjena i utječe na razvoj demokracije u zemlji i regiji. Centar je osnovao specijaliziranu feminističku knjižnicu koja broji više od 4000 knjiga, a u okviru izdavačkog programa objavljeno je preko pedeset naslova. Od 1998. Centar za ženske studije redovno objavljuje feministički časopis Treća.