English

Clubture

Cezam Čakovec

(Centar za mlade Čakovec)


adresa
Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec
kontakt osobe
Karlo Kozar
e-mail
cezam.prostor@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/PROSTOR.CK/
članica od
2016. godine
Misija Cezama je kreiranje raznih edukativnih, kulturnih i kreativnih sadržaja za sve građane grada Čakovca, te poticanje na zajedništvo, toleranciju i odgovornost prema sebi i drugima. Udruga Cezam kroz svoje djelovanje nastoji osigurati što različitiji i kvalitetniji program za sve građane Čakovca, naročito za mlade, pružiti drugačiji program i pristup sadržajima na ovom području.