English

Clubture

KA-MATRIX

(KA-MATRIX - udruga za društveni razvoj)


adresa
Jurja Haulika 22, Karlovac
telefon
0954446880
kontakt osobe
Denis Mikšić
e-mail
info@ka-matrix.hr
web
http://ka-matrix.hr
članica od
2015. godine
Udruga KA-MATRIX započela je svoje djelovanje u 2006. godini, a danas djeluje u tri glavna područja: nezavisna kultura i novi mediji, neformalno obrazovanje i aktivizam mladih. Aktivna je članica u mreži udruga KAoperativa po pitanju unaprjeđenja uvjeta za rad i razvoj nezavisne kulturne i društvene scene u Karlovcu, prenamjene i korištenja javnih prostora u društvene i kulturne svrhe te uključivanja građana u odlučivanje o temama od javnog interesa.