English

Clubture

Kontejner

(KONTEJNER | Biro suvremene umjetničke prakse)


adresa
Kvaternikov trg 2, Zagreb
kontakt osobe
Sunčica Ostoić
e-mail
kontejner@kontejner.org , sunce@kontejner.org
web
http://www.kontejner.org/
članica od
2004. godine
KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse iz Zagreba je nevladina, neprofitna organizacija koja je kroz kustoski rad, produkciju umjetničkih projekata, organizaciju izložbi i teorijsku kontekstualizaciju usmjerena na kritičko propitivanje uloge i značenja znanosti, tehnologija i tijela u suvremenom društvu. To uključuje intermedijalne i interdisciplinarne projekte na sjecištu znanosti, tehnologije i umjetnosti, tjelesnu umjetnost, hibridne i formalno inovativne upotrebe medija. Sadržajno to su projekti koji se referiraju na relevantne fenomene suvremenog društva i kulture, baveći se tabuima i etičkim sustavima koji ih legitimiziraju. Također, to je umjetnost koja tematizira društvo budućnosti, postčovjeka i njegovo obsolentno tijelo u koje interveniraju kibernetika, nanotehnologija, biotehnologija… Ciljevi udruge su stvaranje modusa povezivanja umjetnosti i znanosti, povećanje produkcije kvalitetnih umjetničkih radova domaćih autora s područja umjetnosti i tehnologije, umjetnosti i znanosti te tjelesne umjetnosti, uspostavljanje partnerstva s organizacijama i institucijama istog područja interesa, promoviranje recentne hrvatske i svjetske produkcije u Hrvatskoj i internacionalno.