English

Clubture

Kopriva

(Koprivnička inicijativa volontera i aktivista)


adresa
M. P. Miškine 95, Koprivnica
kontakt osobe
Alen Kerovec (tajnik) 0981648763 Ivan Funtek (predsjednik) 098539133
e-mail
udruga.kopriva@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/UdrugaKopriva
članica od
2024. godine
Koprivnička inicijativa volontera i aktivista (Udruga Kopriva) nastala je iz aktivističke građanske inicijative a službeno je osnovana 2012. godine kao udruga volontera širokog spektra djelovanja u cilju povezivanja proaktivnih pojedinaca koji su voljni raditi za zajedničko dobro kroz stvaranje novih sadržaja u lokalnoj zajednici. Tijekom godina udruga je provela veliki broj projekata i aktivnosti poput organizacije humanitarnih akcija, akcija čišćenja, kreativnih i praktičnih radionica, edukativnih predavanja i glazbenih događanja. Veći projekti su lokalni volonterski centar do 2018. godine, projekt ESF-a 2020-2022. te društveni vrtovi od 2014. godine koji i danas predstavljaju naš najveći projekt. Također, udruga je jedan od osnivača saveza autonomnog DKC-a u Koprivnici, Foruma udruga nezavisne kulture - Funk u čijem prostoru djelujemo sa više glazbeno umjetničkih događanja i kroz čiji smo EU projekt 2021. napravili prvi lokalni DIY soundsystem ''Nettle sound''. Ponosni članovi saveza Clubture ova organizacija postaje prilikom skupštine održane 24. veljače 2024. godine.