English

Clubture

Radiona

(Udruga za razvoj ''uradi-sam'' kulture - Radiona)


adresa
Kozjačka 41, Zagreb
kontakt osobe
Deborah Hustić
e-mail
radiona.org@gmail.com
web
http://radiona.org
članica od
2015. godine
Radiona – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture je osnovana sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Cilj udruge je stvaranje novih realiteta umreženih i suradničkih intermedijskih i novomedijskih praksi u skladu sa svjetskim trendovima kao što su DIY (uradi-sam) i DIWO (uradi-s-drugima). Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse, međunarodne i domaće intersektorske suradnje, samoobnovljive sisteme i socijalno osviještena pitanja.