English

Clubture

ROMB

(Kulturno umjetnička udruga Romb)


adresa
Savska bb, Split
telefon
021 540 537
kontakt osobe
Nela Perković
članica od
2002. godine
Kulturno umjetnička udruga Romb je apolitična, nezavisna, kulturna udruga kojoj je cilj u savezu s drugim udrugama iz Splita uspostaviti kulturno društveni centar u Domu mladih. Udruga potpomaže i podržava pojedince, udruge i inicijative u ostvarivanju njihovih ideja i projekata koji pridonose kulturi življenja te razvoju civilnog društva, a posebno onih koji se tiču alternativne kulture življenja. Svojim radom promoviramo interese mladih, pridonosimo njihovoj integraciji u zajednicu te podržavamo, unapređujemo i promičemo svaki oblik kulturnog i umjetničkog rada na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. U interese udruge Romb spada i međunarodna razmjena i suradnja na polju djelatnosti.