English

Clubture

Sindikat biciklista

(Udruga Sindikat biciklista)


adresa
Drage Gervaisa 9, Zagreb
telefon
01 88 95 110
kontakt osobe
Marijan Sutlović
e-mail
info@sindikatbiciklista.hr
web
http://sindikatbiciklista.hr/
članica od
2013. godine
Sindikat biciklista je udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza. Putem radionica, edukacija i mnogih projekata stvaramo sigurnije uvjete za bicikliranje i povećavamo kvalitetu života u urbanim sredinama. Smatramo da u oblikovanju prometa prioritet treba dati potrebama pješaka, biciklista i javnog prijevoza. Udruga djeluje i kao platforma koja okuplja stručnjake iz područja prometa, urbanizma, energetske efikasnosti, pedagogije, društvenih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ekologije te je kao takva prepoznata kao jedna od vodećih organizacija civilnog društa u regiji u području biciklističkog prometa.