English

Clubture

UKE

(Udruga kultura i edukacija)


adresa
Svetog Mihovila 11, Lovinac
kontakt osobe
Kruno Jošt
e-mail
udrugauke@gmail.com
web
www.uke.hr
članica od
2004. godine
Udruga UKE dobrovoljna je udruga građana sa svrhom uzajamnog pomaganja i podržavanja u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Svi zajednički i pojedinačni ciljevi koje promiče Udruga usmjereni su ka razvoju i kontinuitetu eksperimentalnog umjetničkog stvaralaštva i produkcije u novim medijskim kulturama s transdisciplinarnim strategijama te razvoju fleksibilnih i autonomnih sustava uključujući izvan-institucionalnu i neprofitnu kulturnu scenu.