English

Clubture

Online savjetovanje o smjernicama za unapređenje javnih politika koje se tiču infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti - do 15. rujna 2023.

11.07.2023

Large 770x350 banner copy

Savez udruga Klubtura poziva zainteresiranu kulturnu javnost na uključivanje u javno savjetovanje o izrađenim preporukama za unapređenje javnih politika koje se tiču infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti. 

Mišljenje, iskustva i komentari bitni su nam za unapređenje samih smjernica i načina na koji komuniciramo njihov sadržaj prema donositeljima odluka kroz provedbu strukturiranih dijaloga i daljnje zagovaračke aktivnosti. Različite perspektive mogu nam poslužiti da bolje prepoznamo problematične točke, potencijalna unapređenja i procijenimo vaše prioritete i zadovoljstvo izrađenim preporukama. 

Komentari na izrađene smjernice podnose se putem google obrasca za svaku pojedinu smjernicu do 15. rujna 2023. godine.

Rezultati savjetovanja bit će objavljeni u sklopu izvještaja na podstranici projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti. Vaši odgovori mogu biti objavljeni u finalnom izvještaju uz naziv vaše organizacije/inicijative.

 

***

1. FINANCIRANJE I DIVERSIFIKACIJA SREDSTAVA

-> obrazac za komentiranje smjernice “Financiranje i diversifikacija sredstava”

 

2. KULTURNI I DRUŠTVENO-KULTURNI CENTRI U ZAJEDNICI

-> obrazac za komentiranje smjernice “Kulturni i društveno-kulturni centri u zajednici”

 

3. LOKALNA KULTURNA INFRASTRUKTURA I KORIŠTENJE PROSTORNIH RESURSA KULTURNE BAŠTINE 

-> obrazac za komentiranje smjernice “Lokalna kulturna infrastruktura i korištenje prostornih resursa kulturne baštine”

 

4. RAZVOJ CENTARA U MANJIM ZAJEDNICAMA

-> obrazac za komentiranje smjernice “Razvoj centara u manjim zajednicama”

 

5. UNAPREĐENJE POLICY I ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA DRUŠTVENO-KULTURNE CENTRE

-> obrazac za komentiranje smjernice “Unapređenje policy i zakonodavnog okvira za društveno-kulturne centre”

 

6. ZELENA KOMPONENTA I PROGRAMI SURADNJE DRUŠTVENO-KULTURNIH CENTARA

-> obrazac za komentiranje smjernice “Zelena komponenta i programi suradnje društveno-kulturnih centara”

 

***

Projekt “Nova javna kultura i prostori društvenosti” nadovezuje se na postojeće suradnje organizacija koje su u svojim lokalnim sredinama inicirale proces uspostave društveno kulturnih centara na temelju sudioničkog upravljanja, a ovime se dodatno učvršćuje postojeća suradnja te širi na druge aktere, nove organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije/kulturne centre. Kroz raznovrsne kapacitete geografski disperziranih partnera i njihovu povezanost s lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva osigurava se slojevito promišljanje nove javne kulture i njene važnosti za društveni razvoj. Svrha projekta je stvoriti znanstveno utemeljenu podlogu za reformu kulturne politike koja će unaprijediti okvir za lokalne infrastrukture za kulturu i društvenost te omogućiti decentralizaciju, veću inkluzivnost i dostupnost te razvoj sudioničkog upravljanja.

Projekt “Nova javna kultura i prostori društvenosti” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.