English

Clubture

Odgovor na reakciju Ministarstva kulture i medija RH povodom netransparentne dodjele javnih sredstava kroz poziv za javne potrebe u kulturi RH

17.05.2024

Nastavno na reakciju Ministarstva kulture i medija na održanu konferenciju za medije Saveza udruga Klubtura od 15. svibnja, u cijelosti prenosimo naš odgovor.

Kao što smo između ostaloga naveli u priopćenju za medije, naša primarna zabrinutost ne temelji se na partikularnim slučajevima povećavanja, smanjivanja ili odbijanja sredstava, već prvenstveno na štetnim i netransparentnim odlukama Ministarstva o financiranju svih programa u sklopu Vijeća za interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke prakse. 

Unatoč navodima u reakciji Ministarstva, činjenica je da odluke o financiranju koje donosi Ministarstvo nisu utemeljene u kriterijima objavljenog Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu, kao ni na Uputama za predlagatelje programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi.

U kriterijima za dodjelu financijskih sredstava na Javnom pozivu ne spominju se elementi na temelju kojih Ministarstvo kulture i medija donosi konačnu odluku o financiranju: odnos dugogodišnjih i novih projekata i programa, programi i projekti koje predlažu novoosnovane udruge i umjetničke organizacije nezavisne scene. Štoviše, ekonomičnost, kontinuitet i održivost projekta ili programa u Javnom pozivu se navode kao temeljni kriteriji za financiranje.

Nadalje, potrebno je propitati opravdanost donošenja odluka o financiranju koje se vode procjenom drugih izvora financiranja za pojedine projekte. Prema uvjetima natječaja, sufinanciranje je eliminirajući kriterij samo ukoliko ga nema i kao takvo ne može biti faktor eliminacije programa. Dakle, sufinanciranje iz više izvora inicijalno je propisano kao temeljni kriterij za ostvarivanje podrške (podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa, sredstva iz europskih fondova i programa, drugi izvori financiranja). 

Za zaključiti je da elementi procjene koje navodi Ministarstvo kulture i medija ne predstavljaju jasne i nedvosmislene kriterije već samo potvrđuju da u svom radu Ministarstvo nije osiguralo transparentnu, javnu i stručnu proceduru vrednovanja kulturnih programa koji se financiraju javnim sredstvima. Oslanjanje na elemente procjene koji nisu sastavni dio Javnog poziva, niti su opisani Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, dovodi u pitanje pravnu utemeljenost rezultata Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi.

Što se tiče navoda Ministarstva da se sredstva za kulturu kontinuirano povećavaju, skrećemo pozornost na to da se povećanjem izdvajanja za kulturu, kao i na primjeru Vijeća vizualnih umjetnosti, ne adresiraju sredstva izdvojena za Vijeće interdisciplinarnih i novih kulturnih umjetničkih praksi. Sukladno analizama provedenim u sektoru, ukupna sredstva na tom vijeću posljednjih godina stagniraju, unatoč rastu troškova uslijed inflacije i unatoč tome što prijavitelji traže 3 ili 4 puta veće iznose za realizaciju svojih programa.

Vezano za navod da sredstva Zaklade Kultura nova osigurava Ministarstvo kulture i medija, ovim putem molimo Ministarstvo za pojašnjenje s obzirom na to da je Zaklada Kultura nova, iako osnovana od strane Ministarstva, financijski neovisna institucija s financiranjem putem dijela prihoda od lutrijskih sredstava (na temelju članka 15. Zakona o Zakladi).

U konačnici, smatramo neprikladnim objašnjenje da se ovdje radi o situaciji postojanja ograničenih sredstava i velikog broja prijavitelja. Ukazujemo da kontinuirana ograničenost sredstava na ovom Vijeću dokazuje nepovoljan smjer nacionalne kulturne politike prema velikom broju civilnih aktera u kulturi, umjetničkih organizacija i pojedinaca, čime se reproduciraju loši uvjeti rada umjetnika i kulturnih profesionalca koji provode javne kulturne programe. 

Ponavljamo da se ovakvim dugogodišnjim postupanjem svi predlagatelji kulturnih programa stavljaju u izuzetno nejednak i nesiguran položaj te da u konačnici ne postoje jasna i nedvosmislena objašnjenja zašto su neki programi odbijeni, a drugima su sredstva smanjena ili povećana. 

Uz sve navedeno, smatramo nužnim ponoviti upite s održane konferencije 15. svibnja:

Zašto i prema kojim kriterijima je Ministarstvo postupalo protivno prijedlozima Vijeća te planira li Ministarstvo izraditi pravilnik kojima će propisati posebne uvjete i kriterije na kojima se temelje odluke o financiranju u sklopu ovog poziva?

Također, članovima i članicama Kulturnog vijeća za interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke prakse upućujemo pitanje:

Na koji način vijeće legitimira odluke Ministarstva suprotne njihovim prijedlozima i javno objavljenim kriterijima ovog poziva?

Srdačno,

Domagoj Šavor
koordinator Saveza udruga Klubtura