English

Clubture

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti

02.02.2021

Large 300x250 banner

Savez udruga Klubtura provodi trogodišnji projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti u suradnji s 11 partnera iz Republike Hrvatske. 

Opis projekta:

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti bavi se unapređenjem lokalne infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti te promovira decentralizaciju, veću inkluzivnost, povećanje dostupnosti i razvoj sudioničkog upravljanja. Projekt povezuje organizacije civilnog društva uključene u procese osnivanja društveno-kulturnih centara, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije kroz provedbu znanstvenih istraživanja i izradu smjernica za unapređenje kulturnih politika. Kroz projekt se zagovaraju promjene u kulturnoj politici temeljene na inovaciji u upravljanju kulturnom infrastrukturom u kojem ravnopravno sudjeluju organizacije civilnog društva, javna uprava i lokalna samouprava te građani.

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura.

Partneri u projektu su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi:

  1. Povezati u tematsku mrežu organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i druge dionike koji se bave praksom i promišljanjem razvoja infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti te ojačati njihove kapacitete i znanje za umrežavanje;
  2. Proizvesti i javnosti predstaviti relevantna i znanstveno utemeljena znanja o značaju lokalne infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti (javni kulturni centri i društveno-kulturni centri), novim modelima upravljanja u kulturi te praksama i umrežavanju u OCD-a u kulturi, koja će služiti kao temelj za izradu smjernica za unapređenje kulturne politike;
  3. Razviti i staviti na dnevni red donositelja odluka argumentirane i znanstveno utemeljene prijedloge za unapređenje kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.

Očekivani rezultati:

– 13 lokalnih OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada

– 5 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu

– 6 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva

– 3 provedena znanstvena istraživanja

– 4 objavljena znanstvena članka

– 2 objavljena stručna članka

– 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

– 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija

– 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupan iznos projekta je 3,598,938.43 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt se provodi od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Voditeljica projekta: Ana Abramović

Kontakt: clubture@gmail.com

 

 

Više na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.