English

Clubture

CLUBTURE – HR 2015. PETNAESTI KRUG, FINALNI POZIV ZA PREDLAGANJE SURADNIČKIH PROJEKATA I TURNEJA

10.12.2014

- rok za prijave prijedloga je istekao -

ZA KOGA: udruge, neformalne inicijative ili umjetničke organizacije nezavisne kulture koje pripadaju području djelovanja Clubturea, a koje do sada nisu provodile suradničke projekte ili turneje kroz Clubture ||

ŠTO I GDJE: projekti i turneje kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske ||

KADA: realizacija u razdoblju od 15.3.2015. do 15.12.2015. ||

ROK: 14. siječnja 2015. u 14h ||

Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima SU Klubtura koji su dostupni u temeljnim dokumentima organizacije.
Kroz program Clubture-Hr: Programska razmjena i suradnja podupire se realizacija sadržaja iz sljedećih područja:

 • suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena itd.) i nove umjetničke prakse
 • urbana kultura i kultura mladih
 • novi mediji i tehnologije
 • interdisciplinarni kulturni projekti
 • suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja
 • arhitektura i urbanizam
 • razvoj kulturne politike
 • edukacija vezana za gore navedena područja


Kako prijaviti suradnički projekt ili turneju?
Najkasnije do navedenog roka (14. siječnja 2015. u 14h) potrebno je isključivo putem online prijavnice dostaviti prijedlog projekta ili turneje. Upute za ispunjavanje online prijavnice dostupne su ovdje.
Prijedlog sadržava:

 • odgovore na pitanja navedena u online prijavi za predlaganje projekata/turneja uz budžet potreban za realizaciju projekta/turneje
 • potpisom i žigom ovjerenu izjavu kako organizacija predložene (iste) aktivnosti nije samostalno prijavila na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH kao ni natječaje Zaklade Kultura nova (izjava se prilaže u online prijavnici)


O pozivu:
SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata ili turneja. Ovo je drugi, finalni poziv i on je otvoren samo za organizacije koje pripadaju području djelovanja Clubturea, a koje do sada nisu provodile suradničke projekte ili turneje kroz Clubture.

SU Klubtura je na temelju prikupljenih prijedloga putem prvog poziva koji zadovoljavaju principe i model suradnje program “Clubture-HR” kreirala prijedlog programa na temelju kojeg je zatražila financiranje iz javnih sredstava namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Zaklada Kultura Nova podržali su realizaciju ovog programa u periodu do kraja 2015. godine.

Po završetku procesa namicanja sredstava te nakon prikupljanja prijedloga projekata u drugom pozivu, od svih predlagatelja bit će zatraženo detaljno definiranje prijedloga projekata, a konačnu odluku o tome koji će se projekti i turneje financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvoj četvrtini 2015. godine.

PRAVILA ZA SURADNIČKE PROJEKTE I TURNEJE UNUTAR PROGRAMA CLUBTURE-HR
Prijedloge možete prijaviti u obliku suradničkog projekta ili u obliku turneje:

Suradnički projekt = niz od tri ili više različitih događaja otvorenih za javnost
Pod projektom podrazumijevamo određeni niz povezanih događaja, kao što su različiti kulturni događaji otvoreni za širu javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i oni namijenjeni nekom užem krugu ljudi (kao što su radionice, simpoziji i slično). Unutar projekta moguće je organizirati i boravak (rezidenciju), ali samo ako boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događanjem. Unutar “Clubture-HR” programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.

2 partnera – 3 mjesta – 3 događaja
U suradnički projekt moraju biti uključena najmanje dva partnera. Sadržaji unutar projekta moraju biti dostupni javnosti i odvijati se u najmanje tri različita grada. U sklopu projekta moraju se realizirati najmanje tri različita javna događaja. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

Turneja = jedan događaj otvoren za javnost koji se realizira u više gradova/mjesta
Pod turnejom podrazumijevamo organizaciju jednog događaja otvorenog za javnost (npr. koncerta, predstave, izložbe, projekcije, predavanje, radionica, simpozij i slično) u minimalno tri različita grada ili mjesta. U okviru turneje moguće je organizirati i boravak (residence), ali samo ako boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događanjima u minimalno tri različita grada ili mjesta. Unutar “Clubture-HR” turneje ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.

3 partnera – 3 mjesta – 1 događanje
U turneju moraju biti uključena najmanje tri partnera. Identičan sadržaj unutar turneje mora se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupan javnosti. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

DVIJE KATEGORIJE BUDŽETA
Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koji se unutar programa “Clubture-HR” može ostvariti za pojedini projekt ili turneju iz sredstava SU Klubtura.
Kategorija A: projekti / turneje do 20.000 kuna
Kategorija B: projekti / turneje do 40.000 kuna
Pojedini projekt ili turneja mogu se prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija. Projekti i turneje koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 75% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta ili turneje.

Što se financira?
Iz sredstava SU Klubtura pokrivaju se isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:

 • putni troškovi: put, smještaj, prehrana ili dnevnice (maksimalno 120 kn po danu)
 • promocija (koja je obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)
 • honorari za izvođače ili trošak izvedbe programa (izvedba predstave, i sl.)
 • najam i transport opreme
 • materijali za realizaciju događaja


U budžetu pojedinog projekta ili turneje koji se odnosi na sredstva SU Klubtura potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može prijeći 50% ukupnih troškova. Svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva porezna i druga obavezna davanja.
Iz sredstava SU Klubtura ne mogu se financirati organizacijski troškovi, troškovi najma prostora niti drugi troškovi koji nisu gore navedeni. Svi planirani troškovi moraju biti realni, moraju direktno proizlaziti iz planiranih aktivnosti te moraju biti u skladu s ovim pravilima.


Što čini prijedlog suradničkog projekta ili turneje:
U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događanja (preliminarni program) te gradove/mjesta odvijanja. Nije potrebno navoditi konkretne datume niti konkretne prostore osim ako oni već nisu dogovoreni.
U slučaju predlaganja turneje potrebno je navesti podatke o izvođačima (umjetnici, predavači, itd.) čiji će se radovi distribuirati turnejom te prikupiti i u prijavnici na odgovarajućem mjestu priložiti najvažnije reference vezane uz predloženi sadržaj (mjesta dosadašnjih izvedbi, kritike, recenzije itd.).

Za projekte / turneje u Kategoriji A potrebno je navesti samo troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.
Za projekte / turneje u Kategoriji B potrebno je navesti ukupni budžet projekta / turneje, koji uključuje troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura (do 75%) kao i troškove koji se planiraju financirati iz drugih izvora (najmanje 25%).


Relevantni dokumenti pri apliciranju
(obavezno pročitati prije ispunjavanja prijavnice)

Sljedeći koraci u proceduri odlučivanja i realizacije:
(sudjeluju prijavitelji, koordinatorica, programska asistentica te Radna grupa za praćenje provedbe programa)

 • odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete i obavijest Skupštini SU Klubtura putem mailing liste (maksimalno 15 dana od zatvaranja poziva)
 • konačne dorade prijedloga projekata/turneja
 • prosinac 2014./siječanj 2015. - konzultacije i usuglašavanje te detaljno definiranje suradničkih projekata i turneja iz prvog poziva
 • ožujak 2015. - konačna odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete; online objava svih predloženih i detaljno definiranih suradničkih projekata/turneja (najkasnije 7 dana prije sjednice Skupštine) te sjednica Skupštine na koju su pozvani svi predlagatelji projekata i turneja: prezentacije i diskusije, ocjenjivanje, donošenje odluka o budžetu
 • 15. ožujka do 15. prosinca 2015. - provedba prihvaćenih projekata, revizije provedbe te izvještavanje o provedbi


Napomene:
Ukoliko predlagatelj ili redovni član nije u mogućnosti prisustvovati prezentacijama i sjednici Skupštine, obavezan je svoje ocjene poslati mailom najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice. Predlagatelji koji ne ispune ovu obavezu bit će isključeni iz daljnjeg procesa.
Nakon prikupljenih ocjena, Radna grupa za praćenje provedbe programa će na temelju istih predložiti dva budžeta, od kojih će Skupština izabrati jedan. Time se donosi konačna odluka.

Informacije i pitanja:

 • ako tražite informacije oko prijave suradničkih projekata i turneja, kontaktirajte koordinatoricu programa Martu Klepo na marta.clubture@gmail.com
 • u slučaju poteškoća s prijavnicom tj. ako vam je potrebna tehnička podrška, kontaktirajte programera Branimira Šlosera na sloser@emusoft.hr
 • ostala pitanja uputite na clubture@gmail.com ili nas nazovite na 091 25 82 567